Adatvédelmi biztos az elektronikus úton érkező közérdekű adatkérés teljesítéséről

2005.03. 1. Adatvédelmi Biztos Hivatala

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) a közérdekű adatkérések teljesítésére 15 napos határidőt ír elő, melyet a Minisztérium nem tartott be.

Korábbi cikkünk a témában:
E-mailben is jogos a kérdés

Dr. Hajdu András úrnak
közigazgatási államtitkár

Külügyminisztérium

Budapest

Tisztelt Államtitkár Úr!

Győrffy Árpád ügyében írt, 2005. február 5-én kelt válaszlevelét köszönettel megkaptam. Tekintettel arra, hogy a panaszos az általa feltett kérdésekre végül is megkapta a választ a Külügyminisztériumtól, az ügyet lezárom.

Ugyanakkor felhívom Államtitkár Úr figyelmét arra, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) a közérdekű adatkérések teljesítésére 15 napos határidőt ír elő, melyet a Minisztérium nem tartott be. Az adatkérések benyújtásának formájára nézve a törvény semmilyen előírást nem tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy az érdeklődőnek jogában áll bármilyen eszközt igénybe venni, ez egyértelműen következik az Avtv. 20. § (1) bekezdésének szövegéből: "a közérdekű adat megismerésére irányuló kérelemnek az adatot kezelő szerv a kérelem tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül, közérthető formában tesz eleget."

Amennyiben a közérdekű adatok kezelője elektronikus elérési lehetőséget is biztosít, akkor álláspontom szerint a közérdekű adatok iránti kérelmek megválaszolását ugyanúgy a törvényben előírt határidőn belül köteles biztosítani, mint a hagyományos postai levelek esetében. Kérem Államtitkár Urat, hogy az adatkérések jövőbeni kezelése során az Avtv. előírásai szerint járjanak el.

Tájékoztatom, hogy jelen levelem másolatát a panaszosnak is megküldtem.

Budapest, 2005. február 14.

Üdvözlettel:
Dr. Péterfalvi Attila

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
ADATVÉDELMI BIZTOS