Áfa és a pályázatok

2006.01.25. Piac & Profit

A 2005. december 31-ét követő teljesítésű beszerzések tekintetében Áfa levonásra jogosult adóalanyoknál az Áfa nem elszámolható költség, ezért arra támogatás nem adható.

Az Országgyűlés 2005. november 7-én elfogadta az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIX. törvényt (továbbiakban Törvény), melynek részeként az Áfa törvény - egyebek mellett - az alábbiak szerint módosul:
  • a Törvény 39. -a értelmében a 2005. december 31-ét követő teljesítésű beszerzések tekintetében megszűnik az állami támogatások utáni Áfa arányosítási kötelezettség.
  • az adófizetésre kötelezett Áfa alany kedvezményezettek beszerzéseik során az általános szabályok szerint az előzetes Áfa teljes összegét levonhatják.

Az Európai Bizottság 448/2004/EK rendelete értelmében az Áfa uniós forrásból akkor támogatható, ha végérvényesen a kedvezményezettet terheli.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztréium közleménye szerint mindezek értelmében a 2005. december 31-ét követő teljesítésű beszerzések tekintetében Áfa levonásra jogosult adóalanyoknál az Áfa nem elszámolható költség, ezért arra támogatás nem adható.

A fentiek következtében azon pályázók körében, akik 2005. december 31. után fölmerülő költségeiknél Áfa ellentételezésre támogatást kértek, a támogatási szerződésekben foglalt támogatások szerkezete és - egyes eseteket kivéve - összege is megváltozik, ezért a támogatási szerződések ennek megfelelően módosításra kerülnek.

A módosítás pontos eljárásáról és az ezzel kapcsolatos teendőkről a pályázatok kezelését és az ügyfélszolgálati tevékenységet végző közreműködő szervezet írásban értesíti a pályázókat.

A 2005. december 31-ét követően benyújtott pályázatok vonatkozásában a jogszabályi változást figyelembe véve amennyiben a pályázó Áfa visszaigénylésre jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a beruházás nettó összege. Ha a pályázónak a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs Áfa visszaigénylési jogosultsága, akkor a támogatás számításának alapja továbbra is a projekt Áfá val növelt, bruttó összköltsége.

  • kapcsolódó anyagok
ÁFA