A CompLex Jogtár a közbeszerzési eljárás nyertese?

2006.01.26. Jogi Fórum / KJk-Kerszöv sajtóközlemény

2005 augusztusában központosított közbeszerzési eljárás indult Elektronikus jogszabály-nyilvántartó rendszer használata címmel. Az eljárás célja a piacon lévő jogszabály-nyilvántartó adatbázisoknak a központosított közbeszerzési rendszerbe való integrálása volt.

Az eljárásban három kiadó adott be ajánlatot. A Közbeszerzési Döntőbizottság döntése alapján egyedül a KJK ajánlata érvényes, így a közbeszerzési eljárás győztese a CompLex Jogtár lett.

Bár a rendszerváltás óta több intézmény is közbeszerzési eljárás útján
valósította meg jogszabály-nyilvántartó rendszerének beszerzését,
központosított, az egész államapparátus kiszolgálását segítő eljárás eleddig nem indult. Az államigazgatás intézményeinek, szintjeinek eltérő igényei és a rögzült piaci szabványok hiánya ellenére az eljárásban a kiíró a legalacsonyabb árat jelölte meg bírálati szempontként.

A fokozatosan "puhuló" pályázati feltételek mellett is maradtak viszont fontos tartalmi, műszaki követelmények, melyek teljesítése az ajánlatok érvényességi kelléke. Ez azt jelenti, hogy csak azon termékek árai versenyezhetnek, amelyek megfelelnek a kiírásban megfogalmazott követelményeknek.

Az eljárás első fordulójában mindhárom kiadó ajánlatát érvényesnek
minősítették, és az ár alapján nyertesnek az Opten Kft.-t, ezt követően a Magyar Hivatalos Közlönykiadót, végül a KJK-KERSZÖV-öt jelölték. Kiadónk a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordult a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság döntésének a megváltoztatásáért. Kérelmünket, sok más szempont mellett arra alapoztuk, hogy a versenytársak termékei nem elégítik ki teljes mértékben a pályázati követelményeket. A Döntőbizottság a 2006. január 11-én kelt határozatában helyt adott a kifogásunknak, és érvénytelennek
minősítette mind az Opten Kft., mind a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
ajánlatát.Az OPTEN közleménye - a szerk.