Midland Circuit – BÜK pályázat fiatal ügyvédeknek

2006.02. 2. Jogi Fórum / BÜK

A pályázat célja azoknak a személyeknek a tájékoztatása és kiválasztása, akiket a Budapesti Ügyvédi Kamara (BÜK) tanulmányútra küld angliai partnerszervezetéhez, a Midland Circuithoz .

A pályázaton részt vehetnek a BÜK azon tagjai, akik 2006. január 1-ig még nem töltötték be a 35. életévüket és a pályázat benyújtását megelőző 2 teljes évben a BÜK tagjaként ügyvédi joggyakorlatot folytattak.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • egy angol nyelvű motivációs levelet,
 • szakvizsga-bizonyítványának másolatát,
 • esetleges szakmai továbbképzési bizonyítványait,
 • szakmai CV-t és fényképet,
 • a jelölt által, angol nyelven, valós ügyben írt jogi szöveget (levél, beadvány, tájékoztató), amelyből megállapítható a jelölt jogi és nyelvi felkészültsége (a csatolandó anyagot neutralizálni kell, azaz a benne esetleg szereplő személyek/cégek neveit és egyéb adatait olvashatatlanná kell tenni)
 • egy max. 5 oldal terjedelmű, angol nyelvű esszét vagy szakcikket a common law, a common law és a közösségi jog, illetve a magyar és a közösségi jog kapcsolatait érintő témáról,
 • annak megjelölését, hogy a jelölt milyen, önkéntes kamarai tevékenységben vett eddig részt,
 • az esetleges szakmai publikációk jegyzékét,
 • két, legalább 15 éves ügyvédi praxissal rendelkező BÜK-tag ajánló sorait.
Az optimális jelölt:
 • jól beszél és ír angolul, s ismeri az angol jogi nyelv alapjait is (nyelvvizsga azonban nem követelmény),
 • gyakorlottan használja a számítógépes szövegszerkesztőket, a számítógépes jogi adatbázisok valamelyikét, valamint az internetet és
 • járatos az EUR-Lex közösségi jogi adatbázis használatában.

A pályázat benyújtásának határideje: 2006. március 10. 12:00 óra, helye: a BÜK elnöki titkárság.

A pályázat elbírálása:
 • 3 tagú testület által történik, melynek tagjai: Szecskay András kamarai alelnök, Németh Ágnes ügyvéd, egyetemi adjunktus, valamint a BÜK oktatási bizottságának egy tagja
 • az értékelés szempontjai: esszé 35%, nyelvi készség 30%, szakvizsga-eredmény 20%, továbbképzések 5%, BÜK-tevékenység 5%, publikációk 5%.
 • a bíráló testület döntését legkésőbb 2006. március 31-ig meghozza és azt a Pesti Ügyvédben közzéteszi.

A pályázat nyertese jogot szerez arra, hogy a 2006. év folyamán egy alkalommal, 3 hónapos részképzésen vegyen részt Angliában, a Midland Circuit szervezésében, előreláthatólag Birminghamben és Londonban. A gyakorlat alatt a pályázat nyertese valamelyik, a Midland Circuithez tartozó barristeri irodában fog tevékenykedni. A kint-tartózkodás alatt a pályázat nyertese megismerkedik az angliai jogszolgáltatás szerveinek működésével, az ügyvédek szerepével, az ügyvédek egymás közötti, illetve az ügyvédek és a bíróságok kommunikációjának hagyományaival és a common law alapelveivel.

A pályázat nyertesének angliai szállásáról a fogadó szerv gondoskodik, a megélhetés és a közlekedés költségei (ideértve a ki- és hazautazást is) azonban a pályázót terhelik.

A pályázat nyertesétől a BÜK elvárja, hogy tanulmányútja alatt két alkalommal max. 1 oldal terjedelmű írásban tájékoztassa a Pest Ügyvéd olvasóit angliai tapasztalatairól, hazatérése után pedig egy nagyobb lélegzetű szakcikkben dolgozzon fel egy szabadon választott, de a tanulmányútján tanultakkal összefüggő témát, melyet vagy a Pest Ügyvéd vagy az Ügyvédek Lapja közöl és megjelentetjük a BÜK honlapján is.

 • kapcsolódó anyagok
ÜGYVÉDSÉG