Vásárlói klubokat szervező vállalkozásokat büntetett a GVH

2006.02. 8. Jogi Fórum / GVH

A Gazdasági Versenyhivatal vásárlói klubok szervezésével kapcsolatos versenyfelügyeleti eljárásokban 5 és 1 milliós elmarasztalással élt.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vásárlói klubok (fogyasztói csoportok) szervezésével kapcsolatos versenyfelügyeleti eljárásokban a következő határozatokat hozta:

1.A GVH Versenytanácsa a 2006. február 6-án tartott tárgyalásán megállapította, hogy a Promo-Indra Consortio Rt. a 2004-2005. év során vásárlói klubokat szervező és működtető tevékenységét fogyasztók megtévesztésére alkalmas módon reklámozta. A GVH Versenytanácsa az eljárás alá vontat 5 millió Ft versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte.

2.A GVH Versenytanácsa a 2006. január 31-én tartott tárgyalásán megállapította, hogy a Common Based Kft. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított azzal, hogy vásárlói klubot szervező reklámjaiban nem adott tájékoztatást az általa nyújtott szolgáltatás egyes, a fogyasztói döntések szempontjából lényeges tulajdonságáról. A GVH Versenytanácsa a jogsértő vállalkozást 1 millió Ft versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte.

A külön lefolytatott két versenyfelügyeleti eljárás tárgyát az ún. vásárlói klubok (fogyasztói csoportok) szervezésével kapcsolatos, versenyjogilag releváns magatartások képezték. A vásárlói klubok jellemzője, hogy a tagok által havonta befizetett törlesztő részletekből – az adott csoport többi tagja pénzügyi segítsége révén – lehetővé válik a futamidőn belül bizonyos ingó vagy ingatlan dolog tulajdonjogának megszerzése. A fogyasztói csoportokban való vásárlási forma a hagyományos részletre történő vásárlástól eltérő feltételeket teremt, mivel az áruhoz való hozzájutás nem következik be az első részlet megfizetésével egyidejűleg. A szervező által megtartott sorsolásokon és/vagy előtörlesztés vállalása következtében dől el, hogy a csoport résztvevői közül alkalmanként mely tagok számára nyílik meg a vásárlás lehetősége. Ez a szerencseelem a rendszer lényeges pontját képezi, mely nemcsak a sorsolással, hanem az előtörlesztés vállalásának a lehetőségével összefüggésben is megmutatkozik, hiszen az egyes tagok előtt nem ismert és általuk nem befolyásolható a többi csoporttag előtörlesztés-vállalási hajlandósága. Összefoglalva: a fogyasztói csoport egy olyan összetett konstrukció, amely egy speciális előtakarékossági formát kombinál a részletre való vásárlással, továbbá szerencseelemet is magában foglal.

Mindkét versenyfelügyeleti eljárásban arról kellett dönteni a GVH Versenytanácsának, hogy az eljárás alá vont vállalkozások által terjesztett reklámok alkalmasak voltak-e a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására, s ezáltal a versenytörvénybe ütköztek-e.

A Promo-Indra ellen lefolytatott versenyfelügyeleti eljárásban a GVH Versenytanácsa megállapította, hogy az eljárás alá vont vállalkozás szűkszavú – szinte csak kulcsszavakat tartalmazó – reklámja azért sértette a versenytörvény vonatkozó rendelkezéseit, mert hirdetései szövegében használt szavak és kifejezések önmagukban valamint szövegkörnyezetükben azt a hamis látszatot kelthették, hogy a Promo-Indra áru- illetve ingatlanvásárlási hitel nyújtásával foglalkozik. A reklámok tartalma továbbá arra is következtetni engedte a fogyasztót, hogy a Promo-Indra a piacon elérhetőnél kedvezőbb feltételekkel („kezes, jövedelem igazolás, munkáltatói igazolás (esetleg adóstárs) nélkül”) nyújt hitelt.

A GVH Versenytanácsa a Promo-Indra Consortio Rt.-t jogsértő magatartásáért 5 millió Ft versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte.

A Common Based Kft. ellen lefolytatott versenyfelügyeleti eljárásban a GVH Versenytanácsa megállapította, hogy a fogyasztó a reklámok elolvasásakor az azokban használt kifejezéseknek a mindennapi életben elfogadott általános jelentése alapján, a reklám összhatása eredményeként arra a következtetésre juthatott, hogy a Common Based Kft. pénzügyi szolgáltatást kínál a szolgáltatásának igénybevétele esetén. Ezzel szemben valójában egyfajta „belső hitelezést” szervezett a fogyasztói csoport tagjai között, miközben ő maga ténylegesen nem rendelkezett a reklámokban feltüntetett összegekkel. Ezenkívül a Common Based Kft. reklámjaiban elhallgatta az általa kínált szolgáltatás alapvető tulajdonságait, ugyanis a sajátos „belső hitelezés” konkrét megvalósulásával kapcsolatban álló szerencseelem(ek) létére semmilyen formában sem tett utalást, továbbá az sem derült ki, hogy a fogyasztó hogyan jut hozzá a hirdetésben szereplő áruhoz (pl. ingatlan, autó).

A GVH Versenytanácsa a Common Based Kft.-t jogsértő magatartásáért 1 millió Ft versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte.

  • kapcsolódó anyagok
FOGYASZTÓVÉDELEM
GVH
FOGYASZTÓI CSOPORT