A luxemburgi bíróságok munkaprogramja

2006.02.15. JogiForum.hu

Összeállításunkban az EU Luxemburgban található bírói testületeit érintő, a február 17-ig tartó munkahéten sorra kerülő fontosabb eseményeket ismertetjük. Ezek között szerepel az a jogvita, melyben egy svájci vállalat a „Bin Ladin” szómegjelölés védjegyként való bejegyzését kérte a Belső Piaci Harmonizációs Hivataltól.

A munkahét első napján az Európai Közösségek Bírósága (EKB) sajtóközleményt jelentetett meg a 2005. évi igazságügyi statisztikai adatokról.

2006. február 16-án, csütörtökön főtanácsnoki indítvány benyújtására kerül sor a Lidl Belgium GmbH & Co. KG kontra Etablisementen Franz Colruyt NV ügyben (C-356/04), ahol a jogvita az általános árszínvonal reklámcélokra történő összehasonlításáról zajlik.

Az Elsőfokú Bíróság 2006. február 15-én és 16-án tart tárgyalást az Abad Pérez és mások kontra Tanács és Bizottság (T-304/01) és a mások kontra Tanács és Bizottság (T-138/03 U.) ügyekben. Az első ügyben a kergemarha-kór pusztításával érintett termelők, míg a második ügyben a Creutzfeldt-Jakob kór áldozatainak családtagjai perlik a Tanácsot és a Bizottságot kártérítés megfizetésére. A felperesek érvelése szerint a beperelt két közösségi intézmény szervezeti egységeinek szervezetlensége a kergemarha-kór terjedéséhez kapcsolódó veszélyek alulértékeléséhez vezetett.

E napon zajlik még a már említett Falcon Sporting Goods kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (BIN LADIN) ügyben esedékes tárgyalás is (T-487/04 és T-488/04). A felperes svájci cég a "BIN LADIN" szómegjelölésnek, illetve ábrás megjelölésnek (arab karakterrel) közösségi védjegyként való bejegyzését kérte a Belső Piaci Harmonizációs Hivataltól (OHIM). Az OHIM a bejegyzést másodfokon is elutasította, mivel álláspontja szerint a kérdéses megjelölések bejegyzése a közrendbe, illetve a közerkölcsbe ütközik. A felperes szerint azonban a közvélemény különbséget tesz az ősi hagyományokkal rendelkező Bin Ladin család és a hírhedt terrorista, Osama Bin Laden között. E különbséget a két név közötti helyesírási és fonetikai eltérés is bizonyítja. Ráadásul az elnevezés Svájcban védjegyként történő bejegyzése ellen senki sem emelt kifogást. Az OHIM szerint a Bin Ladin megjelölés Európában elsősorban a terroristavezérre utal, ennek védjegyként való bejegyzése pedig a Közösség által védett alapvető jogok semmibevételét jelentené.

Az iparjogvédelmi vitában nem bukkan fel, hogy mely árucikkekre kerülne fel a „Bin Ladin” jelzés és hogy a svájci vállalat vajon tervez-e a szóvédjegyhez illő ábrát is bevezetni.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA
VÉDJEGY