Az Alkotmánybíróság 2006. február 27-28-ai teljes ülésének napirendje

2006.02.24. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén tűzi napirendjére azt az indítványt, amely a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. § (6) bekezdésének egyes szövegrészeit támadja. Az érintett rendelkezés az alapítványok bírósági nyilvántar­tásba vételével kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

Ugyancsak hétfőn tárgyalják az alkotmánybírák az Országos Választási Bizottság 37/2005. (X. 20.) számú határozata ellen benyújtott kifogást.

A testület megvitatja az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdésével kapcsolatos határozat-tervezetet. A támadott rendelkezés ki­mondja: „Az Állami Számvevőszék ellenőrzi az államháztartás gazdálkodását, ennek keretében a központi költségvetési javaslat (pótköltségvetési javaslat) megalapozott­ságát, a bevételi előirányzatok teljesíthetőségét, az állami kötelezettségvállalással járó beruházási előirányzatok felhasználásának törvényességét és célszerűségét, a költ­ségvetés hitelfelvételeit, azok felhasználását és törlesztését. Az Állami Számvevőszék ellenőrzi a központi költségvetés végrehajtásáról készített zárszámadást.”

Az Alkotmánybíróság foglalkozik azzal az indítvánnyal is, amely szerint alkotmány­ellenes a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 38. § (1) bekezdés b) pontjának „feltéve, hogy a magánszemély által a kedvezmény alapjául szolgáló lakás célú felhasználásra felvett hitel(ek) összege a 10 millió forintot nem haladja (nem haladta) meg” szövegrésze.

A testület elé kerül a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény 3. § (2) bekezdésének „a fegyveres erőknél, a fegyveres testületeknél és a rendészeti szerveknél” szövegrészét megkérdőjelező indítvány is.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG