GVH: 10 milliós bírság a fogyasztói csoportokat szervező Poligrupo Rt.-nek

2006.03.27. Jogi Fórum / GVH

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a 2006. március 23-án megtartott tárgyalásán hozott határozatában megállapította, hogy a Poligrupo Hungária Fogyasztói Csoport Szervező Rt. a 2002-2005. években fogyasztói csoportokat szervező, működtető tevékenységét a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartással népszerűsítette a nyomtatott sajtóban és az Interneten, és ezért a vállalkozást 10 millió Ft versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte.

A fogyasztói csoportok lényege, hogy a tagok által havonta fizetett törlesztő részletekből a csoport a futamidőn belül lehetővé teszi a szerződésben rögzített ingó vagy ingatlan dolog megvásárlását. A fogyasztói csoport egy olyan sajátos, összetett konstrukció, amely egy speciális előtakarékossági formát kombinál a részletre történő vásárlással és szerencse-elemet is magában foglal. A szervező által megtartott közgyűléseken sorsolásokon és/vagy előtörlesztés vállalása következtében dől el, hogy a csoport résztvevői közül az adott alkalommal kik jutnak hozzá a vásárlási joghoz, mely tagok számára nyílik meg a lehetősége annak, hogy megvásárolják a meghatározott ingó vagy ingatlan dolgot. A rendszer lényeges pontja a szerencse-elem, amely nemcsak a sorsolással, hanem az előtörlesztés vállalásának lehetőségével összefüggésben is megmutatkozik, mivel nem ismert és nem befolyásolható a többi csoporttag előtörlesztés-vállalási hajlandósága. Nem számítható ki előre, hogy a vásárlói joghoz jutáshoz hány havi törlesztőrészlet felajánlása szükséges.

A GVH által lefolytatott versenyfelügyeleti eljárás tárgyát a Poligrupo Hungária Fogyasztói Csoport Szervező Rt. (a továbbiakban: Poligrupo) általi, a fogyasztói csoportok szervezésével kapcsolatban a fogyasztók felé – reklámok által és az Interneten – megvalósított tájékoztatási gyakorlatának értékelése képezte.

A GVH Versenytanácsa megállapította, a Poligrupo reklámjainak összhatása alapján a fogyasztó arra a következtetésre juthatott, hogy az eljárás alá vont pénzügyi szolgáltatást kínál, s szolgáltatásának igénybevétele esetén (a reklámok jelentős része szerint kezes és jövedelemigazolás nélkül, illetve ingatlanfedezetre) a fogyasztó azonnal hozzájuthat az általa igényelt összeghez. Mindezt megerősítette a felvehető összeg és az ezután havonta fizetendő összeg szerepeltetése a reklámokban, a részletvásárlásra utalás, a fogyasztók által a hitelezés köréből ismert fogalmak alkalmazása. A Poligrupo által az Interneten közzétett tájékoztatásokban ugyan szerepeltek a „fogyasztói csoport”, „vásárlói csoport”, „csoportos vásárlás” kifejezések, azonban önmagában ez a tájékoztatásban nem hangsúlyosan megjelenő, tartalmát illetően meg nem magyarázott közlés alkalmatlan volt arra, hogy a fogyasztókat megfelelően tájékoztatássa a szolgáltatás valódi tartalmáról.

A Poligrupo egyes nyomtatott sajtóban közzétett reklámjaiban és az internetes tájékoztatásban megjelent az általa kínált szolgáltatásnak a kereskedelmi bankok által hagyományosan nyújtott hitelekkel történő összevetése, hangsúlyozva saját szolgáltatásának előnyös voltát. A fogyasztók tisztességtelen befolyásolásának elkerülése érdekében az ilyen jellegű összevetéseknél is követelményként fogalmazódik meg a tárgyilagos, pontos tájékoztatás. Ez azért nem valósult meg, mivel a Poligrupo nem adott tájékoztatást a szolgáltatások közötti lényeges, a fogyasztó által vállalt kockázat szempontjából alapvető különbségekről, így különösen arról, hogy míg a kereskedelmi bankok esetén a hitelezett összeg felvétele után kell a hitel törlesztését megkezdeni, addig a reklámokban feltüntetett összegekkel ténylegesen nem rendelkező Poligrupo által szervezett fogyasztói csoportok esetén lehetséges, hogy a fogyasztó csak az általa teljesített havi befizetések megkezdése (és az egyéb költségek vállalása) után akár 150 hónappal később jut az ígért összeghez, s a konkrét időpontot illetően a sorsolás, valamint a többi csoporttag előtörlesztés vállalási készsége és képessége kapcsán megmutatkozó szerencsének nagy szerepe van.

A fentiek alapján a vállalkozás jogsértő magatartásáért 10 millió Ft versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezett.

(Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-183/2005.)

  • kapcsolódó anyagok
FOGYASZTÓVÉDELEM
VERSENYJOG
GVH
FOGYASZTÓI CSOPORT