Az Alkotmánybíróság 2006. május 22-23-ai teljes ülésének napirendje

2006.05.22. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén újra napirendjére tűzi az önálló orvosi te­vékenységről szóló 2000. évi II. törvény (az úgynevezett praxistörvény) egészének, valamint a hivatkozott részeinek alkotmányossági vizsgálatával kapcsolatos határo­zattervezetet.

Napirenden szerepel a háziorvosi működési jog megszerzéséről és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és működte­tési jog megszerzésének hitelfeltételeiről szóló 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének harmadik mondata alkotmányosságát megkérdőjelező indítvány.

Egy indítványozó azt tette szóvá, hogy az Országgyűlés nem alkotta meg a szakellá­tás körében önálló orvosi tevékenységet végző orvosok működtetési jogáról szóló törvényt.

Megtárgyalják az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 27. § (3) bekezdés második mondatának „külön határo­zatban” szö­vegrészével kapcsolatos határozattervezetet.

Az alkotmánybírák kedden megvitatják a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 52. § (3) bekezdésének második mondata alkotmá­nyosságával kapcsolatos határozattervezetet.

A testület foglalkozik azzal az indítvánnyal is, amely szerint alkotmányellenes a Büntető tör­vénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 366. § (1) bekezdésének „vagy ri­asztó hírt ter­jeszt,” szövegrésze.

Az Alkotmánybíróság elé kerül a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény 3. § (2) be­kezdésének „a fegyveres erőknél, a fegyveres testületeknél és a rendészeti szervek­nél,” szövegrészét támadó indítvány.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG