Konszolidálódik az angol ügyvédi piac

2008.06.19. Jogi Fórum / JG

A jogszabályi környezet változása miatt az angol ügyvédi irodák jelentős része partnerségi megállapodásokkal igyekszik majd megvédeni piaci helyzetét, ami hosszú távon a kis irodák felmorzsolódását eredményezheti.

Jelentős átalakulások várhatók Európa legérettebb, jogi szolgáltatásokat nyújtó piacán. Egy felmérés szerint az elkövetkező egy éven belül legalább 100 angol ügyvédi iroda fog átalakulni, illetve más irodákkal összeolvadni a hazai vagy a nemzetközi piacon.

Általánosságban a legkisebb irodák egy jelentős része megszűnhet, legalább 25 százalékuk összeolvad egy másik irodával, és még a közepes cégek 10-15 százaléka is újabb partnerirodát keres majd magának. A felmérést megrendelő Jomati angol jogi tanácsadó cég szerint elsőre meglepőnek tűnhetnek a számok, de a piaci körülmények miatt a kisebb (azaz néhány tucat főt foglalkoztató) és a közepes (azaz legalább száz fős) irodák számára előnyösebb összefogni egy partnerrel, önállóan ugyanis elvesztenék versenyképességüket.

A felmérést készítő cég által megkérdezett angol ügyvédi irodák mintegy kétharmada folytatott már partnerséggel kapcsolatos valamilyen tárgyalást az elmúlt évben, és nagyrészük az elkövetkező egy évben várhatóan végre is hajtja az egyesülést. Az angol piacon végbemenő változások a nemzetközi hálózattal rendelkező City-beli ügyvédi irodákat is arra kényszeríthetik, hogy kisebb irodákkal való egyesüléssel erősítsék magukat.
Az egyesülési hullám elsődleges kiváltó oka az ún. Clementi reformokat implementáló Legal Services Act három év múlva történő hatályba lépése. Az ügyvédi irodák konszolidációval, összeolvadással igyekeznek biztosítani piaci pozícióikat és felkészülni arra, hogy pár éven belül nem csak ügyvédek, hanem adótanácsadók, könyvvizsgálók is teljes jogú tagjai lehetnek az ügyvédi irodáknak és külső pénzügyi befektetők is részesedhetnek az ügyvédi irodák profitjából (pl. tőzsdei bevezetés útján).

A jogászok amúgy is szeretnek partnerségi megállapodásokkal, összeolvadásokkal reagálni a piaci és szabályozási változásokra, hiszen ezen a piacon ez a leghatékonyabb módja az ügyfélkör bővítésének, átalakításának. A felmérést készítő tanácsadó cég egyik szakértője kiemelte: az ügyvédi irodáknak leginkább a partnerükkel kialakítandó kulturális és szakmai összhangra kell odafigyelniük. Ha csak azért olvad össze két iroda, mert a piacon mindenki más ugyanezt teszi, akkor annyi történik, hogy két kisebb rosszul működő irodából csinálnak egy nagyobb rosszul működő irodát.

A felmérés szerint egyébként az angol ügyvédek gazdasági kilátásaik tekintetében magabiztosak. A gazdasági recesszió ellenére a megkérdezettek több mint fele idén is legalább 5 százalékos profitnövekedéssel számol, egy jelentős részük szerint akár 10 százalékos eredménynövekedés is elképzelhető.

Az angol jogi piac további sajátossága, hogy az ügyvédek a gazdasági tevékenységükhöz szükséges tőke bevonásáról továbbra is banki hitelek révén gondoskodnak. Az elemzés szerint a megkérdezettek közel kétharmada a hitelválság és a szigorúbb banki feltételek ellenére is ezt a finanszírozási formát választja ha szüksége van rá.

  • kapcsolódó anyagok
ÜGYVÉDI IRODÁK
ÜGYVÉDSÉG
KÜLFÖLDI ÜGYVÉDI IRODÁK