Együttműködés a pénzügyi piacok biztonságáért

2008.07. 8. Jogi Fórum / VPOP

A Vám- és Pénzügyőrség (VP) és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) együttműködési megállapodást kötött a pénzügyi szektor működését és az állami bevételek biztosítását veszélyeztető jogsértésekkel, illetve a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával szembeni hatékony fellépés érdekében.

Az együttműködésről szóló dokumentumot Dr. Nagy János altábornagy, a VP országos parancsnoka és Farkas István, a PSZÁF Felügyeleti Tanácsának elnöke írta alá a mai napon.

A megállapodás szerint a felek vállalták, hogy haladéktalanul értesítik egymást, ha hatósági eljárásuk során a másik fél hatáskörébe tartozó – a pénzügyi intézményrendszert veszélyeztető – jogszabálysértésről, bűncselekményről szereznek tudomást.

A felek közös szakértő csoportot is létrehoznak az együttműködés tárgyát érintő pénzügyi visszaélések, pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása visszaszorítása és megelőzése érdekében. Célul tűzik ki az e területekre vonatkozó tipikus jogsértésekkel kapcsolatos elemzések, illetve a komplex, az új jelenségekre és jövőbeni kockázatokra, a jellemző bűncselekmények tipológiájára, a hazai és nemzetközi trendekre és a megelőzés módszertanára kiterjedő éves helyzetértékelések megteremtését. A két szervezet közös szakmai konferenciákat, konzultációkat szervez, szakmai képzéseket, tréningeket tart a közös célok megvalósításáért.

A VP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni tevékenység javítása érdekében, a bejelentések feldolgozásához szükséges informatikai háttér kialakítását a PSZÁF anyagi és szakmai támogatásával valósítja meg. A két intézmény együttműködik annak az informatikai infrastruktúrának a kialakításában is, amelynek révén a pénzügyi szolgáltatók elektronikus úton eleget tehetnek bejelentési kötelezettségeiknek.

  • kapcsolódó anyagok
PSZÁF
VPOP