Az ombudsman közleménye a gyermekjóléti alapellátások Pest megyei vizsgálatáról

2008.08. 6. OS

Sérülhetnek a gyermekek Alkotmányban garantált jogai. Nem jut mindenki egyenlő eséllyel a gyermekjóléti alapellátásokhoz, kevés a szakember. A törvényi szabályozás lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzatok akár formálissá is tehessék a gyermekvédelmi kötelezettségük teljesítését. Az ombudsman az intézmények fenntartóihoz, a kormányhoz, miniszterekhez és az orvosi kamarához fordult javaslataival, miután befejezte vizsgálatát Pest megyében.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és általános helyettese 2006-ban hivatalból indított vizsgálatot annak feltárására, miként tesznek eleget a települési önkormányzatok a gyermekjóléti alapellátások kötelezettségeinek, amelyeket a gyermekvédelmi törvény ír elő.

A törvényi kötelezettségek teljesítésének előfeltétele, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás Pest megye megye minden településén biztosított legyen. A kisebb településeken heti néhány órában jelenlévő családgondozók, illetve az önálló családgondozóval működő gyermekjóléti szolgálatok azonban nem tudják maradéktalanul ellátni a feladataikat, többnyire a krízishelyzeteket sem képesek kezelni. Kevés a szakember, nem elérhetők a gyermekjóléti központok speciális szolgáltatásai. Az önkormányzatok szabadon döntenek a kötelezettségek teljesítésének módjáról, ezért lehetőségük van rá, hogy annak csak formálisan tegyenek eleget. A biztos álláspontja szerint a feladat színvonalas ellátásához elengedhetetlen, hogy az önkormányzatok döntéshozói ismerjék a szolgáltatók gyermekek érdekében kifejtett tevékenységét, elfogadják annak fontosságát, és hogy ezt a tevékenységet a településen élő gyermekek számához igazodó normatív állami hozzájárulás ösztönözze.

A helyettes szülők, illetve az átmeneti otthonok hiányában nem megoldott a gyermekek átmeneti gondozása. Összességében a biztos megállapította, hogy a különböző méretű településeken élő gyermekek és családjaik nem juthatnak hozzá egyenlő eséllyel a gyermekjóléti szolgáltatásokhoz. Ez visszás helyzetet teremt a gyermekek alapjogaival kapcsolatban. Az Alkotmány garantálja azt a jogot, hogy az állam és a társadalom kiemelt módon védje a gyermekeket és gondoskodjon róluk. A gyermekjóléti jelzőrendszer működésének hiányosságai pedig az alapjogok közvetlen sérülésének veszélyét hordozzák.

Az egyes intézményeknek és azok fenntartóinak szóló kezdeményezésein túl a biztos javasolta a kormánynak, hogy a szociális szaktárca segítségével tekintse át a gyermekvédelmi alapellátások rendszerét, finanszírozásának szabályozását. A Magyar Orvosi Kamara elnökét felkérte, hogy az orvosok továbbképzése során fordítsananak kiemelt figyelmet a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésével kapcsolatos kötelezettségükre. Az ombudsman az oktatási és kulturális minisztert arra kérte, vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a gyermekvédelmi alapismeretek bekerüljenek a pedagógusképzés, illetve továbbképzés tananyagába.

  • kapcsolódó anyagok
GYERMEKJOGOK
ÖNKORMÁNYZATOK
ALAPJOGOK
OMBUDSMAN