Országgyűlés - Napirenden az új polgári törvénykönyv

2008.09.23. MTI

Az Országgyűlésben ma folytatódott a polgári törvénykönyv (Ptk.) általános vitája.

Az 1.200 paragrafusból, öt könyvből álló új magánjogi kódex, az új Ptk. alapvető elve az egyén autonómiájának, méltóságának, a magántulajdonnak és a szerződéses szabadságnak a tisztelete, a versenyképesség, az egyenlő felek egyenlő jogai és a gyengébbek fokozott védelme.

A Fidesz jelenlegi formájában - a szocialistákkal ellentétben - nem támogatja az új polgári törvénykönyv (Ptk.) tervezetét; ez a vezérszónoki felszólalásokból derült ki a Ptk.-ról szóló törvényjavaslat keddi általános vitájában az Országgyűlésben.

Frankné Kovács Szilvia, az MSZP vezérszónoka elmondta: az új Ptk. megalkotása a jelenlegi országgyűlési ciklus egyik legnagyobb vállalkozása. Hangsúlyozta: az előterjesztés nem csupán 1.179 paragrafus összessége, hanem valódi értékválasztást tükröz és deklarálja az alapvető szabadság- és emberi jogok védelmét.

Mint mondta, a segítségre szoruló nagykorúak döntéshozatalára vonatkozó szabályok esetében a legkevésbé korlátozó támogatást vezethetik majd be.

A szocialista képviselő kifejtette, hogy megszűnik a cselekvőképességet kizáró gondnokság, ami helyett differenciált szabályokat alakítanak ki egyéni élethelyzetekre specializálva. Megjegyezte: bevezetik a támogató döntéshozatal intézményét, hiszen nem minden esetben szükséges a fogyatékkal élő személy cselekvőképességének korlátozása, sokszor elég egy hivatásos támogató, aki segítséget nyújt a döntésben a rászorulónak.

Frankné Kovács Szilvia közölte: a tervezet tartalmazza a végrendeleti végrehajtó intézményének kialakítását, és szabályozná a gyűlöletbeszédet is.

Az MSZP vezérszónoka kiemelte az új kódex családjogról szóló részét, amely rendelkezik a bejegyzett élettársi kapcsolatról. Mint mondta, ennek különösen fontos szerepe van, hiszen egyre több gyerek él olyan családban, ahol a szülők élettársi kapcsolatban vannak. A bejegyzett élettársi viszony nemcsak az azonos-, hanem a külön nemű feleknek is nagy biztonságot fog nyújtani, ugyanakkor elismertségét nem emelik a házasság szintére - fűzte hozzá.

Mint elhangzott, a tervezet alapján bizonyos esetekben - például ahol nincs gyermek - közjegyző előtt is fel lehetne bontani a házasságot, és rugalmasabbá válna az örökbefogadás. Frankné Kovács Szilvia a törvény rendelkezései közül további példaként említette, hogy a javaslat nem tartalmazza az ingatlan-nyilvántartásra vonatkozó szabályokat, mert a külön jogszabály egyértelműbb lehet, és támogatják azt is, hogy a gazdasági társaságok joga szintén külön törvényben kapjon helyet.

A Fidesz egyik vezérszónoka, Vitányi István elmondta: pártja nem tudja támogatni az új Ptk.-t. A kormány egy hullámzó színvonalú tervezetet terjesztett az Országgyűlés elé - fogalmazott.

A képviselő problémásnak nevezte, hogy az új Ptk. tervezetéből kimaradna a házasságkötést megelőző harminc napos várakozási idő, illetve bizonyos esetekben lehetőség lenne a házasság közjegyző előtt történő felbontására. Álláspontja szerint az ingatlan-nyilvántartásnak helyet kellene kapnia az új kódexben. Vitányi István azt mondta, a bejegyzett élettársi kapcsolat esetében először meg kellene várni az Alkotmánybíróság döntését a köztársasági elnök által kért utólagos normakontroll ügyében. Problémának nevezte, hogy az új Ptk. nem szólna a házasságkötés előtti időszakról, a jegyességről.

Utalt arra, hogy gyakorló bírák szerint nem egy évet, hanem kettőt kellene hagyni a hatályba lépés határidejének. A cselekvőképességgel kapcsolatos rendelkezésekről úgy vélekedett, hogy azok egyes részei táptalajul szolgálhatnak az ingatlanmaffia számára.

Vitányi István összegzésében kifejtette: jelenleg két Ptk. létezik, az egyik a magántervezetnek számító, a szakértői csoport által javasolt, a másik pedig a hivatalos tárcajavaslat. A kettőnek össze kellene nőnie és egységet alkotnia - hangsúlyozta.

László Tamás, a Fidesz másik vezérszónoka a tervezet óriási hiányának nevezte, hogy kihagyja a szövegezésből a házastársi hűséget. Szerinte a hűség nem csupán egy érzelmi kategória, ennél jóval tágabb körű, központi eleme a családnak. "A családban a gyermek számára a legfontosabb a biztonság, és ezt a szülők hűsége fejezi ki" - jegyezte meg.

A bejegyzett élettársi kapcsolatot illetően úgy vélekedett, hogy a házasság hagyományosan egy férfi és egy nő életközössége. A házasságokban kétszer-háromszor annyi gyermek születik, mint élettársi kapcsolatban - tette hozzá László Tamás.

Kifejtette: indítványozzák a harminc napos várakozási idő visszaállítását, a Fidesz emellett azon az állásponton van, hogy a közjegyzői válás lehetőségét el kellene törölni a tervezetből.

"A házasság eredendően szövetség és nem szerződés jellegű kapcsolat. A szerződéssel a házasságot lényegi tulajdonságától fosztjuk meg" - fűzte hozzá László Tamás.

  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI JOG
ORSZÁGHÁZ
PTK