Tovább csökkenti a mobilvégződtetési-díjakat az NHH

2008.10.22. Jogi Fórum / Nemzeti Hírközlési Hatóság

A Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) Tanácsának legfrissebb piacelemzési határozattervezete szerint a három magyarországi mobilszolgáltató hálózataiban a végződtetési díjakat 2010. december 1-jéig három lépésben, egységesen 11,86 Ft-ra kell csökkenteni .

A tervezet szerint a mobilhálózatokba érkező hívások végződtetéséért fizetendő nagykereskedelmi díj a jelenlegihez képest mintegy 40 százalékkal fog csökkenni 2010 decemberéig, miután a három magyarországi mobilszolgáltató végződtetési díjai az utóbbi három évben már mintegy 30 százalékkal mérséklődtek.

A piacelemzés során a Tanács megállapította, hogy továbbra is mindhárom magyarországi mobilszolgáltató jelentős piaci erővel rendelkezik, ezért azonos vagy részben módosított formában fenntartotta a már korábban is kirótt kötelezettségeket. Ezek: az átláthatóság, az egyenlő elbánás, a számviteli szétválasztás, illetve a hozzáféréssel és összekapcsolással kapcsolatos kötelezettségek, valamint a költségalapúság.

A 11,86 Ft-os költségalapú díjat a Tanács a nemzetközi szabályozási gyakorlatban kedvező eredményeket hozó – BU LRIC (Bottom Up Long Run Incremental Cost) – modell alapján állapította meg.

A Tanács a „Beszédcélú hívásvégződtetés egyedi mobil rádiótelefon hálózatban” elnevezésű piacelemzése során hozott határozattervezetével megerősíti a 2006-os határozatában foglaltakat, miszerint a jelenlegi végződtetési díjak 2009. január elsején egységesen 16,84 Ft-ra csökkennek. Jelenleg a Magyar Telekom hálózatában a kívülről érkező hívások végződtetési díja percenként 19,75 Ft, a Pannon hálózatában 20,29 Ft, a Vodafone hálózatában pedig 20,99 Ft.

A friss határozattervezet az elkövetkező évekre kiszámíthatóságot teremt a piacon és teret ad mind a mobil-, mind a vezetékes hálózatokból indított hívások kiskereskedelmi árának csökkentéséhez.

A határozattervezetet az NHH Tanácsa nemzeti konzultációra bocsátotta, a végleges határozat megszületése a konzultáció lezárultát, valamint az EU Bizottság jóváhagyását követően ez év végére várható.

Háttér

A hívásvégződtetés hálózati szolgáltatás, a hívás továbbítása az összekapcsolási pontról a hívott előfizető hozzáférési pontjára. A másik szolgáltató hálózatának használatáért a távközlési szolgáltatók egymásnak fizetnek. A végződtetési díjat az a szolgáltató fizeti, akinek a hálózatából indul a hívás, annak a szolgáltatónak, akinek a hálózatába irányul a hívás.

A magyarországi mobilszolgáltatók végződtetési díjai 2002 végén még 38 Ft/perc körüliek voltak. Elsőként a Magyar Telekom (akkor még Westel) végződtetési díja került a szabályozott körbe és így 2003 végére a cég hálózatában a végződtetési díj 33,37 Ft/percre csökkent. Az akkor még nem szabályozott Pannon hálózatában a díj 36,15 Ft/percre mérséklődött, a szintén nem szabályozott Vodafone hálózatában pedig 38,84 Ft/percre emelkedett.

A 2004 elején megalakuló NHH egyik első döntésével a Pannon végződtetési díját 9,2 százalékkal, a Magyar Telekom/T-Mobile végződtetési díját pedig 8,7 százalékkal csökkentette és így a két szolgáltató végződtetési díjai közötti különbséget 4,8 százalékra mérsékelte. 2004 végén a még nem szabályozott Vodafone átlagos végződtetési díja percenként 39,05 Ft, míg a Pannoné 32,85 Ft/perc, a T-Mobile-é pedig 31 Ft/perc volt.

Az első piacelemzés során az NHH Tanácsa mindhárom magyarországi mobilszolgáltatót jelentős piaci erejűnek minősítette és ezzel a Vodafone is bekerült a szabályozott körbe. A Tanács 2005. május 25-től mindhárom szolgáltatót a végződtetési díjak mérséklésére kötelezte. Az akkori csökkentés a 2004. decemberi átlagos végződtetési díjakhoz képest a T-Mobile és a Pannon esetében 10,38 százalékos volt, míg a Vodafone-nak 16,48 százalékkal kellett mérsékelnie az átlagos végződtetési díját. Ezzel a lépéssel a Tanács a három szolgáltató végződtetési díjai közötti különbséget 20 százalékra csökkentette és ez a határozat mondta ki először azt, hogy a megszabott végződtetési díj minden, a hálózatba érkező hívásra érvényes, induljon a hívás akár vezetékes-, akár mobilhálózatból.

2005-ben az NHH Tanácsa az átlagdíjakat EU-s összehasonlítások alapján állapította meg, majd 2006-ban, a második piacelemzési körben hozott határozatánál alkalmazott először költségmodellt és akkor hozott először három évre előremutató határozatot. A 2006-os határozattal az NHH kiszámíthatóvá és átláthatóvá tette a piacot és előírta, hogy 2009. január elsejére a három szolgáltató hálózatában a végződtetési díj egyformán 16,84 Ft legyen. Mostani határozattervezetével az NHH a következő évekre is kiszámítható és átlátható piaci körülményeket biztosít, és egyben fenntartja a három szolgáltató végződtetési díjainak szimmetriáját.

  • kapcsolódó anyagok
HÍRKÖZLÉS
NHH