Európai Számvevőszék - Magas a hibaarány az uniós kifizetéseknél

2008.11.11. BruxInfo

Tökéletesíteni kell az uniós felügyeleti és kontrollrendszereket – áll az Európai Számvevőszék hétfőn ismertetett hitelesítő véleményében. A jelentés mindemellett a szabályozás egyszerűsítését javasolja.

A Számvevőszék az összevont beszámolóról az eredményszemléletű számviteli szabályok bevezetése óta első ízben bocsátott ki hitelesítő (korlátozás nélküli) véleményt. Ebben egyebek között megállapítja, hogy az EU 2007-es éves beszámolója az Unió pénzügyi helyzetéről, illetve műveleti és pénzforgalmi eredményeiről minden lényegi szempontból hű képet ad.

A jogszerűség és szabályszerűség tekintetében a Számvevőszék bizonyos területeken, például az Unió igazgatási szerveit illetően, szintén kedvező véleményt fogalmazott meg. A kiadási területek többségéről azonban a testület – megfogalmazása szerint – nem adhatott pozitív véleményt: noha a Számvevőszék által ellenőrzött kifizetések többsége a szabályoknak megfelelően zajlik, a testület továbbra is túl magasnak találja a végső kedvezményezetteknek (például termelőknek és az Unió által finanszírozott, folyamatban lévő projektek gazdáinak) folyósított kifizetésekben előforduló hibaarányt.

A korábbi évekhez hasonlóan a legtöbb hiba idén is a kohéziós politikák (42 milliárd euró) területén fordult elő. A számvevőszéki mintán alapuló becslés szerint a költségtérítések legalább 11 százalékát helytelenül fizették ki.

A mezőgazdaság és természeti erőforrások (51 milliárd euró) terén továbbra is lényegesnek tekinthető a becsült általános hibaarány; ez utóbbinak aránytalanul nagy része esik a gyakran összetett szabályokat előíró vidékfejlesztésre. Emellett egyes kiadásoknál – különösen azoknál, amelyek korábban a Belső politikák, illetve a Külső fellépések között szerepeltek – a becsült hibaarány ugyan csökkent, de nem annyira, hogy az befolyásolhatná az összképet.

A Bizottság 2000 óta dolgozik egy, az uniós költségvetési gazdálkodás javítását célzó reformprogramon, amelynek része egy 2006-ban indított cselekvési terv is. A Számvevőszék a bizottsági felügyeleti és kontrollrendszerekben – különösen a monitoring és a jelentéstétel területén – a 2007-es évet illetően további előrelépést tapasztalt. 2007 végére a Bizottság a cselekvési terv alintézkedéseinek kétharmadát már végrehajtotta. A testület szerint azonban egyelőre túl korai lenne ezek hatását értékelni.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI UNIÓ
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK