Intézkedések a nemek közötti egyenlőség elősegítése érdekében

2008.11.28. Jogi Fórum / Európai Bizottság

A Bizottság ma indokolással ellátott véleményt küldött hat tagállamnak, hogy így hajtassa végre teljes mértékben a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó európai uniós jogszabályokat (2002/73/EC). Ausztria, Litvánia, Szlovénia, Magyarország, Olaszország és Málta két hónapon belül köteles választ adni. Amennyiben elmulasztják a válaszadást vagy nem kielégítő választ adnak, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé viheti az ügyet (lásd még: MEMO/08/742).

Vladimír Špidla, az Európai Unió esélyegyenlőségért felelős biztosa a következőket nyilatkozta: „Az irányelv döntő fontosságú a nemi alapon történő megkülönböztetés elleni küzdelemben. A tagállamok 2002-ben, egyhangú megállapodást követően fogadták el, az uniós irányelvek azonban csak akkor valósulhatnak meg, ha azokat teljes mértékben és pontosan átültetik a nemzeti jogrendbe.”

Ma 6 olyan tagállamhoz küldtek ki „indokolással ellátott véleményt”, amelyek nem hajtották végre megfelelően az irányelvet. Ez a jogsértési eljárás második lépése. A főbb problémák közé a közvetett és közvetlen megkülönböztetés fogalommeghatározása, a nők szülési szabadságára vonatkozó jogok, valamint az esélyegyenlőséget biztosító szervek működése tartozik.

Ez év kezdetén a Bizottság 22 tagállamnak felszólító levelet küldött (ezek: Ausztria, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Görögország, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Svédország, Szlovénia, Szlovákia). A Ciprus és Görögország elleni eljárás már megkezdődött.

A tagállamok válaszainak elemzését követően a Bizottság úgy ítélte meg, hogy Ausztria, Litvánia, Szlovénia, Magyarország, Olaszország és Málta nem megfelelően hajtották végre az irányelvet. 2008 júniusában hasonló, indokolással ellátott véleményt küldtek Finnországnak és Észtországnak is. A többi tagállam tekintetében az elemzés még tart.

A következő évben a Bizottság a jogszabályban előírtaknak megfelelően jelentést fog készíteni az irányelv végrehajtásáról.

Előzmények

A jogsértési eljárás három lépésből áll. Az első lépésben a tagállam hivatalos figyelmeztetést kap, amelyre két hónapon belül válaszolnia kell. Amennyiben az EU jogszabályához képest továbbra is fennáll az eltérés, a Bizottság indokolással ellátott véleményt küld. A tagállamnak ismét két hónapja van a válaszadásra. Ha a Bizottság nem kap kielégítő választ, az ügyet a luxembourgi Európai Bíróság elé viheti. Azt is kérheti, hogy a Bíróság pénzbüntetéssel sújtsa az országot, amennyiben nem tesz eleget a Bíróság ítéletének.

További információ:

http://ec.europa.eu/…ndex_en.html

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
ESÉLYEGYENLŐSÉG
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ