Orszűggyűlés - A pénzügyi szolgáltatásokat módosító törvény

2008.12.16. Jogi Fórum / MTI

A kormány eredeti szándéka szerint 2011-től gyakorlatilag megszűnt volna a biztosító egyesületek felelősségbiztosítási - így a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási (kgfb) - tevékenysége, a parlamenti vita során viszont "kegyelmet kaptak", bár megingás esetén kötelező lesz a tagok pótbefizetése, amit a felügyelet is elrendelhet.

A pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények hétfőn 219 igen és 159 nem szavazattal elfogadott módosításai alapvetően a bankokban, biztosítókban, biztosító pénztárakban és egyéb pénzügyi szolgáltatást nyújtó társaságokban történő minősített befolyásszerzést szabályozzák.

A hitelintézeti törvény módosítása kitér arra, hogy egy bank más cégekben mekkora tulajdoni hányaddal rendelkezhet. A megszerzendő cég jegyzett tőkéjének 51 százalékánál többet csak pénzügyi szolgáltatóknál vásárolhat a bank. Az ezeken túli cégekben lévő - összegzett - tulajdonának az értéke nem haladhatja meg a szavatoló tőkéjének a 60 százalékát.

Még a törvényjavaslat benyújtásakor vihart kavart a biztosítási törvény azon módosítása, amely felettébb hátrányosan érintette volna a biztosító egyesületeket, hiszen gyakorlatilag 2011-től nem köthettek volna kötelező gépjármű felelősségbiztosítási (kgfb) szerződést. Az állam úgy vélte, hogy ha az egyesület tagsága évente csaknem kicserélődik, akkor ott nem a tagok állnak előtérben. Az egyesületek viszont azzal érveltek, hogy a MÁV Általános Biztosító Egyesület csődjét a vezetők pénzkimentése okozta, ezért pedig nem kell ellehetetleníteni a többi egyesületet, különösen azért nem, mert szerte Európában a felelősségbiztosításokból jelentős részt hasítanak ki.

A jóváhagyott módosító szöveg kimondja, hogy a biztosító egyesület alapszabályának rendelkeznie kell a pótbefizetésről, és a tényleges fizetésről az egyesület legfőbb szerve - a közgyűlés - dönthet. Ha ezt nem teszi meg, akkor a felügyelet felhívja a figyelmét kötelezettségére, majd ha ennek ellenére sem rendeli el a pótbefizetést, akkor a felügyelet teszi meg. A pótbefizetés azonban nem lehet több, mint a tagok általi éves befizetés összege. Ez a tagdíj és a biztosítási díj összegét jelenti.

  • kapcsolódó anyagok
PÉNZÜGYI JOG
ORSZÁGHÁZ
BIZTOSÍTÁS
JOGALKOTÁS