Országgyűlés - Módosultak egyes egészségügyi tárgyú törvények

2008.12.16. Jogi Fórum / MTI

Az Országgyűlés egészségügyi tárgyú törvényeket módosított 217 igen és 162 nem szavazattal hétfőn; a változtatás érinti az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről (kórháztörvény), az egészségügyről, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, valamint a felsőoktatásról szóló törvényt, illetve a gyógyszer-gazdaságossági jogszabályt.

A módosítások értelében rugalmasabb lesz a járó- és fekvőbeteg-ellátás kapacitáselosztása.

A szakellátásban országosan minimális óraszámokat hirdetnek ki, amelyeket a fenntartónak mindenképpen biztosítania kell és maximálják a biztosító által finanszírozott ellátásokat. Az ellátásszámokat évente újraosztják, erre a biztosító tesz előterjesztést, a regionális egészségügyi tanácsok pedig javaslatokat terjeszthetnek be, a "végső szót" azonban a regionális tiszti főorvos hozza meg.

Az új törvény lehetőséget biztosít arra, hogy az egészségügyi intézmény fenntartója ellátás-átcsoportosítást kezdeményezhet intézményein belül, a kérelmet ebben az esetben a területileg illetékes tiszti főorvosnál kell kezdeményezni, és ő is engedélyezi azt. A tartósan kihasználatlan kapacitásokat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) folyamatosan figyelemmel kíséri, és javaslatot tehet azok átadására olyan intézményeknek, amelyeknél arra szükség van, továbbá olyan szakellátásnál, amely a szomszédos régiókban nem elérhető, nem szomszédos régiók közötti kapacitásátadásra is köthető megállapodás.

A járóbeteg-ellátásban - hasonlóan a kórházaknál - bevezetik a területi ellátási kötelezettséget, amely a szolgálatóra ró kötelezettséget: eszerint a területéhez tartozó lakhelyekről érkező betegeket köteles ellátni. Az OEP-nek kell majd ellenőriznie az ellátási előírások (protokollok) betartását. A biztosító, amennyiben hiányosságot talál, az adott szakmára szóló szerződést módosíthatja, felbonthatja és az ellátást átadhatja egy súlyponti vagy országos intézménynek.

Módosították a gyógyszer-gazdaságossági törvény gyógyszerismertetői díjra vonatkozó passzusát is - az Alkotmánybíróság korábbi határozatát figyelembe véve. A változtatás eredményeként csak azon orvoslátogatók után kell fizetni a gyógyszergyáraknak havi 416 ezer forintot, akik ténylegesen ezt a tevékenységet végzik. (Az Ab azt kifogásolta, hogy a törvény minden regisztrált orvoslátogatóra nézve kötelezővé tette a díj fizetését, függetlenül attól, hogy az adott gyógyszerismertető valóban végezte-e ezt a feladatot.)

Változik a gyógyszertárak szolidaritási díjának megállapítása is. A javaslat szerint a befizetés globálisan változatlan marad, a módosítással a legnagyobb árrés-bevételű közfinanszírozott gyógyszerforgalmat bonyolító mintegy 50 patika fizetne magasabb összegű szolidaritási díjat, a többi esetében a befizetés mértéke csökken. Pontosították a gyógyászati segédeszközök fogalmát, és a jövőben - a felsőoktatási törvény módosításával - a gyógyszerészek is doktori címet kapnak.

  • kapcsolódó anyagok
ORSZÁGHÁZ
EGÉSZSÉGÜGY
JOGALKOTÁS
TÖRVÉNYHOZÁS