Alkotmányos a Robin Hood-adó - döntött az Alkotmánybíróság

2009.12.10. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság (Ab) december 8-án hozott határozatában elutasította a távhő szolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény 4-10. pontjait, vagyis az úgynevezett Robin Hood-adó) alkotmányosságát támadó indítványt.

Az indítványozó elsődlegesen azt kifogásolta, hogy az azonos szektorban működő vállalkozások közül a törvény diszkriminatív módon kiemelt egy engedélyes típust (az energiaellátókat), és kizárólag ezt tette az új jövedelemadó adóalanyává. Kifejtette továbbá, hogy a jogszabályban megjelölt energiaellátókat terhelő új, 8 százalékos mértékű jövedelemadót a 16 százalékos „vállalati nyereségadó” és a 4 százalékos „különadó” mellett kell az adóalanyoknak megfizetniük. Az energiaellátókat terhelő adó indokolatlan és jelentős különbséget tesz az adóztatásban, és ezen keresztül a versenyképességben is az azonos tevékenységet végző piaci szereplők között. Az indítványozó szerint az is ellentmond az arányos közteherviselés követelményének, hogy az azonos bevétel típussal rendelkező vállalkozások eltérő jövedelemadóztatás alá esnek.

Az alkotmánybírák nem osztották az indítványozó álláspontját. Az Alkotmánybíróság már több határozatában foglalkozott a hátrányos megkülönböztetés alkotmányossági kérdéseivel. Az Ab irányadó gyakorlata szerint nem minősül megengedhetetlen megkülönböztetésnek, ha a jogi szabályozás egymástól eltérő jogalanyi körre vonatkozóan állapít meg eltérő rendelkezéseket, alkotmányellenes megkülönböztetés csak összehasonlítható jogosultak és kötelezettek között vethető fel.

A törvényalkotói mérlegelés alkotmányossági korlátja a diszkrimináció tilalma, ami a vizsgált esetben azt jelenti – tartalmazza a határozat indokolása –, hogy a törvényalkotó az új jövedelemadó adóalanyai között nem alkalmazhat hátrányos megkülönböztetést. A törvény indítvánnyal támadott szabályozása szempontjából az adó alanyai, az energiaellátók képeznek homogén csoportot, a vizsgált szabályozás szempontjából ők vannak összehasonlítható helyzetben. Közöttük azonban a törvény nem alkalmaz semmiféle megkülönböztetést, az adókötelezettségre, az adóalap megállapítására, az adó mértékére, annak bevallására és megfizetésére valamint elszámolására vonatkozó rendelkezések egyaránt, azonos módon vonatkoznak valamennyi adóalanyra.

Az Ab hangsúlyozta: önmagában az, hogy a vizsgált esetben a törvényalkotó egy átmeneti időszakra bevezetett egy, az energiaellátókat terhelő új jövedelemadót, nem vet fel alkotmányossági kérdést. Senkinek nincs ugyanis alkotmányos joga az adójogi szabályozás, illetve az ebből fakadó egyes adóterhek változatlanságára.

A határozat teljes szövege megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján

Az Országgyűlés 2008. november 10-én fogadta el 190 igen szavazattal, 184 ellenében a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló törvényt, az úgynevezett Robin Hood-adót, amelynek alapján 8 százalékos különadót kell fizetniük a nagy energiaellátó és -kereskedő cégeknek.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
ADÓZÁS
ESÉLYEGYENLŐSÉG
JOGALKOTÁS