Uniós kifogás a magyar közbeszerzési törvény több rendelkezésével szemben

2010.01.21. Jogi Fórum / Deloitte

Az Európai Bizottság hivatalos felszólításában kifogásolta a magyar közbeszerzési törvény több hatályos rendelkezését is, mivel azok ellentétben állnak a közösségi szabályozással. A szabálymódosításról az Országgyűlésnek kell döntenie, a kiíróknak és a cégeknek addig az uniós vélemény szerint problematikus rendelkezésekhez kell tartaniuk magukat.

Dr. Ember Csaba ügyvéd elmondta: Az Európai Bizottság a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény több hatályos rendelkezését kifogásolta a Magyar Államnak küldött hivatalos felszólításában. A Bizottság elsősorban azt nehezményezi, hogy a közbeszerzési eljárások során az ajánlattevők támaszkodhatnak ugyan más szervezet erőforrásaira is, de az alkalmassági vizsgálat során ez csak akkor lehetséges, ha az ajánlattevő többségi befolyást gyakorol az erőforrást biztosító szervezet felett. A magyar közbeszerzési törvény ilyetén rendelkezése azonban ellentétben áll azon közösségi rendelkezéssel, amely alapján az ajánlattevő és harmadik fél – mint teljesítésbe bevont szervezet – között nem követelhető meg előre meghatározott típusú kapcsolat, így a többségi befolyás fennállása sem.

A szakértő elmondta: A Bizottság a közbeszerzési törvény azon hatályos rendelkezéseit is kifogásolta, amelyek szerint az ajánlattevőknek (vagy a közös ajánlattevőknek) a közbeszerzés értékének legalább ötven százalékát saját maguknak kell teljesíteniük szolgáltatásnyújtásuk során. A magyar szabály ellentétes azon közösségi rendelkezéssel, miszerint nem lehet az ajánlattevőt - vagy ajánlattevőket - korlátozni abban, hogy más szervezetek erőforrásaira támaszkodjanak. Ugyanakkor a kérdéses rendelkezés a külföldi ajánlattevőkkel szemben közvetett diszkriminációt is megvalósít a Bizottság szerint.

A Bizottság észrevételének eredményeként a közbeszerzési eljárások során egységessé válhat, hogy az ajánlattevőnek egyrészről nem kell majd igazolnia az alkalmassági vizsgálati eljárás során, hogy a teljesítésbe bevont erőforrást nyújtó szervezet az ajánlattevőnek több mint ötven százalékos tulajdonában áll, másrészről pedig abban, hogy az ajánlattevőnek illetve közös ajánlattevőknek nem kell a közbeszerzés értéknek legalább ötven százalékát saját maguknak teljesíteniük. A szükséges módosításokról az Országgyűlésnek kell döntenie, a Magyar Államnak két hónapja van arra, hogy a Bizottság megkeresésére választ adjon. – tette hozzá Dr. Ember Csaba.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
KÖZBESZERZÉS
EURÓPAI BIZOTTSÁG