A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének rendelete az előfizetők védelmében

2011.10.21. Jogi Fórum/ NMHH

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnökének rendelete az elektronikus hírközlési előfizetői szerződéseket szabályozza. A rendelet több garanciális elemet tartalmaz az előfizetői és felhasználói jogok védelmében. Ilyen elem például, hogy 2011. december 1. után a szolgáltatók automatikusan nem, csak az előfizetők kifejezett kérésére aktiválhatnak internet-hozzáférést.

Az elektronikus hírközlés területén alkalmazott előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló rendelet módosítását a közösségi szabályozás, a 2004 óta eltelt időszakban kialakult hatósági jogalkalmazói, valamint szolgáltatói üzleti gyakorlat változásai indokolták.

Az új szabályozás jelentős többletgaranciákat tartalmaz az előfizetői és felhasználói jogok fokozottabb védelme érdekében. A rendelet pontosítja a szolgáltatók általi egyoldalú szerződés-módosítások lehetőségeit. A szerződés teljesítésével, és ezen belül a szolgáltatás minőségével kapcsolatos követelmények megsértése esetén bővülnek az előfizetőket megillető jogosultságok, és ezentúl a kis- és középvállalkozások számára is lehetővé válik, hogy az előfizetőket megillető védelemben részesüljenek.

A rendelet tételesen előírja a szolgáltatók által elkészítendő általános szerződési feltételek formai követelményeit (oldalszám, tartalomjegyzék), kötelező fejezetcímeit és azok sorrendjét, így biztosítva az áttekinthetőség követelményét. Ennek révén az előfizetők (felhasználók) könnyebben tudják összehasonlítani az egyes szolgáltatók által előírt szerződési feltételeket, illetve saját szolgáltatójuk általános szerződési feltételei között is könnyebben eligazodhatnak. A rendelet az előfizetők védelmében újraszabályozza a szerződés megkötésének és annak megszűnésének követelményeit, pontosítja a szerződés teljesítéséért való felelősség kérdéseit, a szolgáltatás korlátozásának és a szüneteltetésének eseteit, illetve a szerződés módosításának feltételeit is. 2011. december 1. után a szolgáltatók már csak az előfizetők kifejezetten erre irányuló kérésére aktiválhatnak internet-hozzáférést, amivel a jövőben elkerülhetők a meglepetésszerűen érkező nagy összegű számlák.

Az új szabályozás az egyedi előfizetői szerződésekkel kapcsolatban is számos új, garanciális elemet tartalmaz. Bővült például azoknak az eseteknek a köre, amikor a szolgáltató szerződésszegés esetén kötbért köteles fizetni, pontosításra kerültek a szolgáltatás minőségével összefüggő szerződéses rendelkezések, és átláthatóbbá váltak az előfizető által gyakorolható elállás és felmondás szabályai.

Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X.6.) NMHH rendelet elérhető az NMHH honlapján.
 

  • kapcsolódó anyagok
MÉDIAJOG
NMHH