További fejlesztésekre van szükség a tűzoltóságoknál

2011.12.27. MTI

Az ombudsman szerint vannak már kézzelfogható eredmények, mégis további jelentős fejlesztések szükségesek a tűzoltók élet- és munkakörülményeinek a javítására.

Az Országgyűlési Biztos Hivatala az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében azt írta: Szabó Máté hivatalból indított vizsgálata során az egészségkárosodás veszélyét is látta abban, hogy a tűzoltók jelentős része kénytelen szolgálaton kívül is dolgozni.

Mint írták, sok bevetésen a tűzoltók 20 percnél hosszabb idő, esetenként 30-40 perc alatt érnek a helyszínre. A tűzoltóságok, és valamennyi mentő- és beavatkozó szerv új őrsök létesítésével gyorsabban is reagálhatna, ám az infrastruktúra kiépítése jelentős költséggel jár. Az ombudsman szerint megoldás lehetne a beavatkozó szervek integrációja is, amelynek eredményeként a területi eloszlás - viszonylag alacsony költségek árán - jelentősen javulna.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa a korábbi vizsgálatához képest nem tapasztalt érezhető változást a tűzoltóságok elhelyezési körülményeiben. Továbbra is jellemző, hogy az épületek állagmegóvásában és a kisebb-nagyobb felújításokban a készenléti állomány jelentős részt vállal.

Az ombudsman ismételten kiemelte a szarvasi tűzoltók méltatlan elhelyezési körülményeit. Véleménye szerint a vizsgált laktanyák többsége azonnali, jelentős beruházást igénylő felújításra, korszerűsítésre szorulna. Több laktanya, illetve a felszerelés szemmel láthatóan nem felel meg az alapvető higiénés és munkaegészségügyi feltételeknek.

Szabó Máté megállapította, hogy az öt évvel ezelőttihez képest jelentősen javult a tűzoltósisakok minősége. A kámzsák, a védőkesztyűk és a védőcsizmák általános állapota jó; a bevetési védőruhák állapota jellemzően megfelelő volt. A védőfelszerelések beszerzése azonban az anyagi lehetőség hiányában sok helyen nem problémamentes.

Az országgyűlési biztos megnyugtatónak tartja, hogy a vizsgált tűzoltóságokat újabb, korszerűbb légzőkészülékekkel látták el. Az azonban szerinte továbbra is megtörténhet, hogy eltérő, egymással nem kompatibilis légzőkészüléket használnak egy olyan beavatkozás során, amelyben több tűzoltóság tagjai vesznek részt. Az elmúlt évtized fejlesztésének köszönhetően jelentősen csökkent a tűzoltógépjárművek átlagéletkora, de vannak cserére szoruló, elöregedett járművek is. Sok esetben az éves felülvizsgálat költségeit sem fedezi a fenntartás normatívája.

Az ombudsman áttekintette a tűzoltóság és más szervek együttműködését is. Közlése szerint előfordul, hogy a tűzvédelmi hatóság nem ismeri az elsődlegesen beavatkozó tűzoltóság eszközeit, vagy a kivonuló tűzoltók a helyszínen szereznek tudomást egy épület létéről vagy funkcióváltásáról.

A megkérdezett tűzoltók panaszaiból kiderült, hogy a családjuk eltartása vagy a lakáshitelük rendszeres törlesztése érdekében sokan kénytelenek szolgálaton kívül is dolgozni. A tűzoltók alacsony jövedelmük mellett a szolgálati nyugdíj rendszerének átalakítását sérelmezték.

Szabó Máté jelentésében kitért arra, hogy bár lehetőséget kapott az új katasztrófavédelmi törvény tervezetének véleményezésére és ezt meg is tette, a tűzoltóságok átalakításával, valamint az önkormányzati önkéntes tűzoltóságok helyzetének megváltoztatásával kapcsolatos észrevételeire nem kapott választ.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa megállapításaival a kormányhoz, a belügyminiszterhez, valamint a katasztrófavédelmi főigazgatóhoz fordult - áll a közleményben.
 

  • kapcsolódó anyagok
OMBUDSMAN
OBH - ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL