Március 1-én lejár a kamarai regisztráció határideje

2012.02.22. Jogi Fórum/ Magyarorszag.hu

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (Gktv.) idén januártól hatályos módosítása szerint március 1-jéig valamennyi gazdálkodó szervezetnek kérvényeznie kell kamarai nyilvántartásba vételét a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaránál. A törvény szerint gazdasági szervezetnek minősülnek az egyéni vállalkozók is.

A törvénymódosítás nem érinti az agráriumot, vagyis a fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokra, a mezőgazdasági termelőkre és az agrárkamarákra nem vonatkozik a kötelező regisztráció. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerint szintén nem kötelesek regisztrálni a magán-állatorvosi, az ügyvédi, az egyéni szabadalmi ügyvivői, a közjegyzői és az önálló bírósági végrehajtói tevékenységet folytatók.

A már működő vállalkozásoknak legkésőbb 2012. március 1-ig kell regisztrálniuk a kamaránál, a 2012. január 1. után, újonnan alakult vállalkozásoknak a cégbejegyzést, illetve az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételt követő 5 munkanapon belül kell ezt megtenniük. A nyilvántartásba vételi kérelem akkor is kötelező, ha vállalkozó 2012. január 1-je (a törvénymódosítás hatályba lépése) után úgy döntött, hogy szünetelteti a tevékenységét.

A nyilvántartott adatok

A Gktv. a kamarai nyilvántartás számára az alábbi adatok megadását írja elő:

  • név;
  • székhely;
  • telephely(ek);
  • fióktelep(ek);
  • főtevékenység;
  • ténylegesen végzett egyéb tevékenység(ek);
  • a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti besorolás.

A gazdasági kamarák 2012. június 1-jétől kötelesek biztosítani a gazdálkodó szervezetek kamarai nyilvántartásában szereplő adatok nyilvánosságát. Az MKIK és a területi kamarák honlapjain bárki számára elérhető lesz a regisztrációs adatbázis összes olyan adata, amelyeket a törvény előír. Ezen túl az önként megadott adatok is megtekinthetők lesznek azon gazdálkodó szervezetek esetében, akik ezek nyilvánosságra hozatalához hozzájárultak - tudtuk meg Hajdu Attilától, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara sajtóreferensétől.

A kamarai hozzájárulás összege

A gazdálkodó szervezeteknek a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásával együtt kamarai hozzájárulást kell fizetniük a nyilvántartást végző kamara részére. A hozzájárulás összege gazdasági szervezetenként évenként 5000 forint, a meg nem fizetett hozzájárulás köztartozásnak számít. A befizetési határideje minden év március 31., új vállalkozás esetén az indulást követő 5. munkanap. A nyilvántartásba vétel nem jelent kamarai tagságot. A tagság továbbra is önkéntes marad, az önkéntes tagok a kamarai tagdíjból levonhatják az éves hozzájárulás összegét.

A kamarai nyilvántartási kérelem helye

A kamarai nyilvántartási kérelmet a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaráknál kell benyújtani, elérhetőségük itt található. Az egyes területi kamarák saját oldalaikon részletes tájékoztatót nyújtanak a regisztrációval kapcsolatos tudnivalókról, továbbá elektronikusan kitölthető űrlapot is biztosítanak a regisztrációhoz.

  • kapcsolódó anyagok
TÁRSASÁGI JOG