KRIMINÁLEXPO IT-SEC 2012 - 19. nemzetközi biztonsági, bűnmegelőzési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási, katasztrófavédelmi és informatikai konferencia és szakkiállítás

2012.11. 5. Jogi Fórum

Az Ügyészek Országos Egyesülete - a Legfőbb Ügyészség társrendezésében- immár a 19. alkalommal idén 2012. november 19-21. napja között a Magyar Telekom Tölösi Konferencia Központjában (Budapest, Krisztina krt. 55.) “Kommunikáció a biztonságos világért, kommunikáció a biztonságos Magyarországért“ címmel, ismét megrendezi a KRIMINÁLEXPO IT-SEC nemzetközi konferenciát és szakkiállítást.

A rendezvényen - a kiállításon és a konferenciákon - a rendészeti, bűnüldözési és igazságszolgáltatási, illetve a témában érintett egyéb állami és szakmai szervek, az üzleti és a civil élet szereplői egyaránt megjelenhetnek, bemutatkozhatnak, szakmai álláspontjukat ismertethetik, ez pedig a közös összehangolt fellépés előfeltétele.

Idei rendezvényünk központi témája – a rendezvény helyszínéből is adódóan - az informatikai biztonság, az informatikai bűnözés, valamint az informatika és a bűnmegelőzés, illetve bűnüldözés közötti kapcsolat aktuális kérdései.

A kommunikáció biztonsága

A BM-ORFK szekciója a kommunikáció biztonságának kérdéskörét járja körül az "informatikai iparág" kormányzati, üzleti és civil képviselőinek aspektusából.

A különböző megközelítésekben az állami szervezetek, így például a Nemzeti Biztonsági Felügyelet a védelmi tevékenységeiket ismertetik, az üzleti szféra, mint például a T-Com humán- és technikai megoldásaikat mutatják be. A szekciót lezáró kerekasztal-beszélgetésben a köz- illetve a civil szféra képviselői ütköztethetik álláspontjukat az un. "Anonymous-jelenség" kapcsán."

Személyes és üzleti adataink fenyegetettsége és védelme napjainkban

A napjainkban rendkívül elterjedt okostelefonjainkra telepített alkalmazásokon sokszor vagyonunknál értékesebb magánéleti és egyéb adatokat őrzünk, melyek manapság a cyberbűnözők potenciális célpontjai.

A mobileszközök biztonságos használata manapság alapvető elvárás mind a privát mind az üzleti életben.

A T-Systems Magyarország Zrt. szekciója érdekes előadásokkal veszi számba az üzleti hírszerzést és ellentevékenységeket, a kiber fenyegetéseket, a logelemzés módszereit.

Tudomány az igazság szolgálatában

Az Országos Kriminológiai Intézet mind a biztonság, mind az informatika területén folyamatos kutatásokat végez, melyekről a szekcióban a hallgatók első kézből, közvetlenül a kutatóktól szerezhetnek információkat a legújabb eredményekről.

A kutatások kiterjedtségét jelzi az előadások sokszínűsége, melyek keretében szó lesz az internetkorszak egyik riasztó hozadékával, az ún. „cyberbullying”-gal, a gyerekek mind gyakoribb online bántalmazásával kapcsolatos magyarországi kutatások legfrissebb megállapításairól, az előzetes eredményekről, a fővárosi éjszakai szórakozóhelyek sajátos világának, mindenekelőtt erőszakos kriminalitási helyzetének felméréséről, a fiatalokat fenyegető veszélyek feltárásáról, a szituációs bűnmegelőzési eszközökről, azok árnyoldalairól, az emberi szabadságjogokra és a magánszférára gyakorolt hatásukról, a budapesti 14 éves fiúk körében végzett kriminológiai vizsgálat eredményeiről, a kínálati oldali kábítószer-bűnözésről, s az azzal kapcsolatos igazságszolgáltatási reakciórendszerről, a börtönlakók és a kinti világban élő áldozatok és családtagok körében, valamint a börtönön belül keletkező konfliktusok feloldásának eszközrendszeréről.

5. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium - Az ügyész és a sajtó kapcsolata

A szólás szabadságra, a közérdekű adatok nyilvánosságára valamint az ügyészi tevékenység átláthatóságára vonatkozó nemzetközi standardok és magyar jogszabályok egyrészről elvárásként fogalmazzák meg, hogy az ügyész rendszeresen tájékoztassa a sajtót munkájáról. Az egyes ügyekről a sajtó által publikált információk korai közzététele, illetőleg a szenzációhajhász stílus azonban gyakran hátráltatják az ügyészi igazságszolgáltatási munka eredményességét. A fentiekre tekintettel olyan kapcsolat kialakítása szükséges a két fél között, amely a közvéleményt szolgálja és mindkettőjük munkájának elvárásaira is tekintettel van.

Mika Illman finn államügyész vitaindító előadása felteszi a kérdést "A sajtó barát vagy ellenség?" A magyar tapasztalatokat az ügyészek részéről dr. Tímár Anikó (osztályvezető, Legfőbb Ügyészség) és dr. Fazekas Géza (sajtószóvivő, Legfőbb Ügyészség Kabinetiroda), míg a sajtó oldaláról dr. Kakuk L. Tamás (az MTVA vezető szerkesztője) osztja meg a résztvevőkkel.

A szemináriumra meghívott külföldi ügyészek, ügyészi egyesületi vezetők előadásai által bepillantást nyerhetünk a külföldi megoldásokba, választ kaphatunk arra, hogy térségünkben: egy-egy országban miként került szabályozásra a sajtó és az igazságszolgáltatás – ezen belül a sajtó és az ügyészség – kapcsolata; mi a kapcsolattartás, a tájékoztatás kialakult rendje; miként változott az elmúlt években a sajtóval való kapcsolattartás gyakorlata; esetleg milyen a rendőrség és a sajtó, illetve a bíróság és a sajtó kapcsolata; kinek van lehetősége a bírói szakban a nyilatkozattételre; milyen az ügyészségi szóvivők kiválasztása, képzése.

Új utakon a magyar büntetés-végrehajtás

A BVOP konferenciáján az érdeklődők tájékozódhatnak a büntetés-végrehajtás modernizációs törekvéseiről, az aktuális kihívásokról.

Rendezvények biztonsága

A bekövetkezett tragédiák reflektorfénybe helyezték a rendezvények biztonságát. A szekció a szabad- és zárt térben rendezett rendezvényekkel szembeni összetett elvárásokat veszi górcső alá.

Jog és Irodalom

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői a jog és irodalom irányzat képviselői mellett gyakorló bírák, ügyészek és ügyvédek, valamint egyetemi hallgatók lesznek, akik Arany János Tetemre hívás című balladája kapcsán a jognak az irodalomban betöltött szerepére hívják fel a hallgatóság figyelmét azáltal, hogy igyekeznek választ adni a nemcsak az irodalmárokat foglalkoztató régi kérdésre: Ki ölte meg Bárczi Benőt?

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐJOG
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS
BŰNMEGELŐZÉS
BŰNÜGY
BŰNÜLDÖZÉS
KRIMINÁLEXPO