Ombudsman: az állami szférában alig használják a mediációt

2012.12.10. MTI

Az ombudsman szerint bár a mediáció hatékony, olcsó és gyermekbarát konfliktuskezelési módszer, a magyar gyermekvédelmi és igazságszolgáltatási szervek szakemberek és vonatkozó jogszabályok hiányában alig használják.

A közlemény szerint Szabó Máté alapjogi biztos felmérte a mediáció magyarországi alkalmazásának helyzetét. Mint írták, a konfliktuskezelési módszer lényege, hogy a szembenálló felek vitájában egy kölcsönösen elfogadott és pártatlan harmadik fél segít megtalálni a mindenki számára elfogadható megoldást. Az ombudsman megállapította: ez az eszköz a gyermekvédelem területén, főként a kapcsolattartási ügyekben jól alkalmazható lenne, azonban nemigen élnek vele, más alternatív vitarendezési módot pedig nem ismernek a gyermekvédelmi szervek.

A vizsgálati jelentésben az alapjogi biztos felhívta a figyelmet arra, hogy az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék 350 tagjából mindössze 29-nek van mediátori képesítése, pedig véleménye szerint a gyermek legfőbb érdekét szem előtt tartó eljárások megkívánnák, hogy az ügyintézők ismerjék a gyermekközpontú igazságszolgáltatáshoz tartozó alternatív konfliktuskezelési módszereket, és azokat használják is.

Szabó Máté megállapította azt is, hogy habár törvény rendelkezik a közvetítői eljárásról, nincs olyan végrehajtási rendelet, amely az alkalmazását szabályozná a gyermekvédelemben.

Az alapvető jogok biztosa javasolta, hogy a mediátorképzés egyes elemei a gyermekekkel foglalkozó valamennyi szakma egyetemi alap- és posztgraduális képzésében is szerepeljenek. Emellett felkérte az Országos Bírói Hivatal elnökét, hogy dolgozza ki a bíró- és ügyvédképzésben szükséges módszertani iránymutatást - olvasható a közleményben.

Kitértek arra is: bár Európában számos előremutató példa bizonyítja a büntetés-végrehajtás területén alkalmazott alternatív technikák hatékonyságát, a magyar jogszabályi háttér hiánya miatt a mediáció eszközével jelenleg nincs lehetőség a fogvatartottak, valamint a tettes-áldozat közötti konfliktushelyzet feloldására.

A jelentés teljes szövege elérhető a http://www.ajbh.hu/allam/jelentes/201202986.rtf internetes oldalon.

  • kapcsolódó anyagok
MEDIÁCIÓ
OMBUDSMAN
AJBH