Címke: mediáció

Bírósági közvetítés alkalmazása a házasság felbontása és a szülői felügyeleti jog gyakorlása körében

A tanulmány a családjogi jogvitákban – elsősorban a házasság felbontása és a szülői felügyeleti jog gyakorlásának rendezése körében – alkalmazott bírósági közvetítést mutatja be. A téma kifejtése során először ismerteti a konfliktusokkal kapcsolatos alapismereteket, vázolja az alternatív vitarendezés történetét, és a mediáció ebben elfoglalt helyét. Ezt követően a közvetítés bírósági aspektusát vizsgálja, összehasonlítva egyrészt a bírósági peres eljárással, másrészt a hagyományos mediációval. A családjogi ügyekben alkalmazott mediációval összefüggésben ismerteti annak sajátosságait, a bírósági közvetítés jogi kereteit. A bírósági közvetítés gyakorlati oldalát a mediáció bírósági szervezetrendszeren belüli megvalósulásán jeleníti meg, végül a bírósági közvetítés jelenlegi pillanatképével és a Szerző további működésre...

Ne pereskedjünk! – Mediáci(j)ó: Miért jó a mediáció? – Szakértői tanácsok konfliktusaink hatékony kezeléséhez

„Ne bátorítsátok a pereskedést!  Győzzétek meg a szomszédaitokat a kompromisszumra, amikor csak tudjátok.” – írja Abraham Lincoln amerikai elnök 1850-ben. Van, amikor a pereskedés az egyetlen megoldás, de érdemes ilyenkor is legalább megpróbálni a jogvitát peren kívül megoldani. Jelen cikk a perhez képest alternatív vitarendezési eljárások közül a mediációt, vagy más néven közvetítést mutatja be. Miért és milyen esetekben érdemes igénybe venni? És mit tudnak hozzátenni az ügyvédek a jogviták peren kívüli megoldásához?

A mediáció jogi hátterének fejlődése és a mediátorképzés útjai

A piaci alapú polgári jogi formális mediációs eljárás igen alacsony gyakorlati megvalósulása ellenére, mégis a téma, jogterület növekvő népszerűsége okán az utóbbi időben számos tudományos igényű dolgozat, tanulmány született – azok azonban elsősorban vagy jogi vagy pszichológiai, kommunikációtechnikai megközelítésűek. Jelen megközelítés újszerűségét az elmélet gyakorlattal ötvözése és egy több tényezős elhatárolási modell felállítása adja. A Szerző több mediáció tárgyú tanulmány szerzője, jogi szakvizsgázott szakjogász mediátor. Letöltés

A magyar bíróságok élen járnak az alternatív vitarendezésben – Újabb családjogi ügyekben kap szerepet idén a bírósági közvetítés

Az Európai Bizottság 2017-es és 2018-as eredménytáblája szerint az alternatív vitarendezési módszerek előmozdításában, ösztönzésében az első helyen állnak a magyar bíróságok. Az ügycsoportok száma egyre nő, 2020-tól például a gyámhatóságoktól a bíróságokhoz kerülnek a kapcsolattartás végrehajtásával összefüggő ügyek, amelyek során nagy szerep juthat majd a mediációnak.

Mediátor a polgári perben – A közvetítői eljárás igénybevételével rendezhető bírósági eljárások szabályai

Mediátor a polgári perben – A közvetítői eljárás igénybevételével rendezhető bírósági eljárások szabályai

A konfliktuskezelési kultúra megerősítése jegyében több mint másfél évtizede megszületett hazánkban a bírósági közvetítés jogintézménye. De mit is jelent a permegelőző közvetítői eljárás? Milyen ügyekben fordulhatnak a felek bírósági közvetítőhöz? Miként határolható el a bírósági közvetítés a bírósági eljárás keretein belül zajló békéltető tevékenységtől?