Aránytalanul magas az önálló bírósági végrehajtók munkadíja - Az ombudsman a bírósági végrehajtási rendszer vizsgálatát tervezi

2013.01. 9. Jogi Fórum / MTI

Az alapvető jogok biztosa a bírósági végrehajtási rendszer átfogó vizsgálatát tervezi 2013 első félévében. Szabó Máté hivatala szerdai közleményében a vizsgálatot a beérkezett panaszokkal, a jogászi hivatásrendek képviselőinek jelzéseivel és a közelmúltban megjelent sajtóhírekkel indokolta.

Emlékeztettek arra, hogy az ombudsmanok az elmúlt több mint egy évtizedben folyamatosan vizsgálták a bírósági végrehajtási ügyeket érintő panaszokat és hivatalból eljárásokat is indítottak. Hozzátették: ezek nyomán született is javaslat a rendszer átfogó felülvizsgálatára, ez azonban nem történt meg.

A közlés szerint például 2011-ben Szabó Máté alapjogi biztos azt állapította meg, hogy az önálló bírósági végrehajtók munkadíja a rendelet szabályai szerint számolva az ügy értékéhez képest akár aránytalanul magas is lehet, ami a végrehajtási eljárások sikerét önmagukban befolyásolhatja.

Erre példaként egy 10 millió forintos, két adóst érintő tartozást említettek, ahol a sikeres végrehajtáskor másfél millió forintnál is több a végrehajtó díja. Az ombudsman ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy az adós a költségek láttán inkább érdekelt lesz a vagyontárgyai elvesztésében, mint abban, hogy megfizesse a költségekkel jelentősen megnövelt eredeti tartozását.

Arra is kitértek, nem egységes és mind a végrehajtást kérő, mind az adós számára nehezen követhető az önálló bírósági végrehajtók számos tételből álló díjszámítási gyakorlata. Az ombudsman felkérte a közigazgatási és igazságügyi minisztert, vizsgálja felül a hatályos végrehajtói díjrendszert, különös tekintettel az egyetemleges adósok ellen indított végrehajtási eljárásokra, a végrehajtót megillető behajtási jutalék mértékére.

A biztos 2012-ben arra a megállapításra jutott, hogy bár a végrehajtási eljárásban eljáró jogtanácsos, ügyvéd, illetve közjegyző munkadíját módosították, az önálló bírósági végrehajtó díja változatlan maradt. Hozzáfűzték: a biztos ismételt kezdeményezésére még nem kapott választ a minisztertől.

Jelezték azt is, jelenleg is több végrehajtási eljárással kapcsolatos panaszt vizsgál az ombudsman hivatala.
 

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
OMBUDSMAN
VÉGREHAJTÁSI JOG