Megváltoztathatja-e a bíróság egy vizsga eredményét? - A Kúria elvi jelentőségű döntést hozott

2013.03. 5. Jogi Fórum / Kúria

A Kúria ítéletbe foglalt elvi jelentőségű döntése értelmében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Kt.) által hatósági döntés megváltoztatására adott jogkör a vizsga eredményének megváltoztatására, mint a vizsgáztató mérlegelési jogkörben hozott döntésére nem terjed ki.

Az (emelt szintű) érettségi vizsga eredményének vitatására csak jogsértésre hivatkozással van lehetőség. A vizsga értékelése a vizsgáztató mérlegelésének eredménye. Amennyiben a vizsga levezetése megfelel a jogszabályoknak és a szabályzatokba foglalt előírásoknak, a bíróság a vizsga eredményét nem változtathatja meg.

A felperes emelt szintű szóbeli érettségi vizsgájának eredményét kifogásolta, kérte pontjainak felemelését, mivel álláspontja szerint a vizsgabizottság nem a tételéhez tartozó kérdéseket tett fel, az általa adott válaszokat nem megfelelően értékelte.

A perben eldöntendő jogkérdés az volt, hogy a vizsgabizottság által adott pontszám - figyelemmel a Kt. 83.§ (5), (7-9) bekezdéseire és a 84.§ (4-5) bekezdéseire - a bíróság által megváltoztatható-e vagy sem, ezáltal felülbírálható-e a vizsgázó szóban nyújtott teljesítményének értékelésével hozott vizsgáztatói döntés. A vizsga jogszerű, a jogszabályoknak megfelelő lebonyolítását vizsgáló közigazgatási hatóságok a vizsgaeredményt annak létrejötte körülményei tükrében vizsgálhatták felül. Ez más oldalról megközelítve azt jelenti, hogy a vizsga, különösen az egyszeri, komplex teljesítményként megvalósuló szóbeli vizsga körülményeinek, levezetésének jogszerűsége, a vizsgaszabályzat előírásainak betartása vizsgálható. Amennyiben ezek jogszerűsége tekintetében kétség merül fel, vagy a jogsértés megállapítható lehetőség van a megváltoztató jogkör gyakorlására. A vizsgáztatónak a vizsgateljesítményről, mérlegelés útján hozott döntése tekintetében a jogalkotó által biztosított megváltoztató jogkör alkalmazása kiterjesztő jogértelmezése okán ellentétes a jogalkotói akarattal.

A felperes felülvizsgálati kérelmében megfogalmazott, téves jogértelmezésen alapuló kérelme a fentiek szerint nem teljesíthető.

  • kapcsolódó anyagok
KÚRIA
OKTATÁSÜGY
KÚRIA ELVI ÁLLÁSFOGLALÁS