Közmunkából kizárás, kormánytisztviselői karra vonatkozó szabályok - Az parlament hétfőn több törvényt is módosított

2013.04. 9. Jogi Fórum / MTI

Három hónapra kizárják a közfoglalkoztatásból azokat, akiknek a gyermeke nem tesz eleget a tankötelezettségének, illetve azokat, akik nem tartják rendben lakókörnyezetüket - az Országgyűlés hétfőn 242 igen, 54 nem szavazat és 8 tartózkodás mellett fogadta el az erről szóló javaslatot.

A közmunkából kizárásról a munkaügyi kirendeltség dönt, ha a gyermek hiányzása meghaladta a 30 órát.

Változnak a kormánytisztviselői karra vonatkozó szabályok

A kormánytisztviselői karra vonatkozó szabályokat pontosította a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény módosítása, amelyet hétfőn fogadott el az Országgyűlés.

A 257 igen, 8 nem szavazattal, 47 tartózkodással mellett jóváhagyott törvénymódosítás a kormány álláspontja szerint a kormánytisztviselői kar működése során felvetődött problémákra, tapasztalatokra ad választ.

Így az új szabályok rendezik a kar elnökének javadalmazását oly módon, hogy az államtitkárral azonos illetményre és juttatásra jogosult. A kar elnöke - feladatainak ellátása érdekében - mentesül a kormányzati szolgálati jogviszonyában a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól. Tekintettel azonban a mentesülésre és arra, hogy mint a kar elnöke juttatásban részesül, a kormányzati szolgálati jogviszonyában nem illeti meg erre az időre illetmény és egyéb juttatás.

A törvénymódosítás a főtitkár jogállását is rendezi, aki a karral áll munkaviszonyban, és felette a munkáltatói jogokat a kar elnöke gyakorolja. Egy felhatalmazó rendelkezéssel is kiegészítették a törvényt, az arra ad lehetőséget, hogy a kormány megállapítsa a közszolgálati tisztviselők számára a garantált bérminimumot.

Emellett a módosítás azt is kimondja, hogy aki a kormánytisztviselői kamara mellett más kamarai tagsággal is rendelkezik, annak azt szüneteltetnie kell.

Módosult a szövetkezetekről szóló törvény

A szociális szövetkezetekről szóló törvény módosítása értelmében egészség- és nyugdíj-biztosítási jogviszonyt is szerezhet a szociális szövetkezet tagja, ha munkavégzési jogviszonyt létesít. Ez havi 6600 forintos kötelezettséget jelent, ám ennek egy részét az állam az első négy évben, csökkenő mértékben átvállalja.

A módosítás megteremti a finanszírozási keretet ahhoz, hogy a kormány tizenegy ágazatban támogatást nyújthasson a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megemelt összegéhez.

A változtatások szerint közhasznú szervezet is tagja lehet szociális szövetkezetnek, emellett a módosítás pontosítja a tagi munkavégzéssel kapcsolatos szabályokat. A törvény megkönnyíti a szociális szövetkezetek tagjai számára a részjegy jegyzését, valamint - a filmes statisztákhoz hasonlóan - mentességet ad számukra az egyszerűsített foglalkoztatás szabályainak egy része alól, könnyítve ezzel a feltételeknek való megfelelést.

  • kapcsolódó anyagok
ORSZÁGHÁZ
JOGALKOTÁS
KÖZTISZTVISELŐ
SZOCIÁLIS SZFÉRA