Hivatal stratégia és konkrét tervek nélkül? - Az ÁSZ vizsgálta a GVH működését és gazdálkodását

2014.01.15. Jogi Fórum / MTI

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2008 és 2012 közötti működését és gazdálkodását ellenőrizve megállapította, hogy a versenyhatóság ebben az időszakban nem rendelkezett hivatali stratégiával és az éves szakmai tervek sem voltak elég konkrétak - mondta Horváthné Herbáth Mária felügyeleti vezető kedden Budapesten sajtótájékoztatón.

Domokos László, az ÁSZ elnöke a vizsgálat megállapításai közül kiemelte: a pályázati úton támogatott versenykultúra fejlesztése során 84 pályázó 572 millió forint támogatáshoz jutott, de az összeg fele a pályázók 13 százalékához jutott.

A GVH a vizsgált időszakban 652 versenyfelügyeleti eljárást folytatott le, ezek 43 százaléka felelt meg a versenytörvényben és a belső szabályzatokban foglaltaknak - beszélt a részletekről Horváthné Herbáth Mária.

A kiszabott bírság 15,6 milliárd forint volt. A GVH határozatok negyede került felülvizsgálatra a bíróságok elé, de 89 százalékukat elutasították. A bíróságon folytatódott ügyekben az első fokú bíróság 4,8 milliárd forint visszafizetéséről határozott az ügyfelek javára. A másodfokú bíróság viszont arról intézkedett, hogy az ügyfelek fizessenek vissza a GVH-nak 4 milliárd forintot.

Az említett 652 eljárás főbb szabályszerűtlenségei a következők voltak: az ügyintézési határidők elhúzódása, illetve a vizsgálati koncepció hiánya. Az eljárások 43 százaléka szabályszerű volt, és ugyanekkora hányadról mondható el a részbeni szabályszerűség, míg 14 százalékot tettek ki a nem szabályszerű eljárások - ismertette az adatokat a felügyeleti vezető.

Az ÁSZ azt javasolja a GVH-nak, hogy intézkedjen a hivatali stratégia és a számonkérhető munkatervek elkészítéséről. Az ÁSZ szerint szabályozni és ellenőrizni kell a GVH önálló egységeként működő Versenykultúra Központ pályáztatását is. Végül pedig meg kell teremteni a követeléskezelés kontrollját, mivel 1,3 milliárd forint a behajthatatlan követelés, a követelésekre elszámolt értékvesztés pedig meghaladja a 2 milliárd forintot.

Az eseményen az ÁSZ elnöke kifogásolta, hogy a Versenykultúra Központ működtetése keretében, az OECD-vel kötött megállapodás alapján létrehozott Regionális Oktatási Központ 691 millió forintos kiadásából az OECD mindössze 24 millió forintot vállalt. Az ÁSZ azt javasolja, hogy tárgyalják újra a szerződést, mivel a regionális szakember képzés költségének döntő hányadát a magyar adófizetők állják - tette hozzá Domokos László.

A GVH a honlapján reagált az ÁSZ megállapításaira. Először is azt kifogásolta, hogy a számvevők nem domborították ki: a 2010-ben hivatalba lépett új vezetőség sokat tett a problémák felszámolásáért. Így az elmúlt három év alatt sikerült olyan szabályozási rendszert teremteni, amely orvosolja az ÁSZ 2012-ig tartott vizsgálatának a megállapításait.

Példaként emelhető ki az, hogy a hivatal 2012 óta fokozatosan tette közzé stratégiai dokumentumait, ideértve a rövid-, közép-, és hosszú távú stratégiáját is. A szervezet szabályozottsága megfelel az autonóm közigazgatási szervekkel szemben támasztott jogszabályi követelményeknek - közölte a szervezet.

A GVH kitért arra is, hogy a fúziós kérelem beadásától a versenytanácsi határozat között eltelt napok száma az egyszerűsített eljárásban elbírált fúziók esetén 2011-hez képest 50-ről 22 napra, míg a teljes körű eljárásban engedélyezhető fúziók esetében 143 napról 82 napra csökkent. Míg 2011-ben két-három évvel korábban indult tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatos ügyek voltak folyamatban, addig a hivatal 2012 végére már csak az adott évi fogyasztóvédelmi ügyeket vizsgálta - tartalmazza a közlemény.

A GVH 2012-ban elkészült hatáselemzése szerint 2008 és 2012 között a hivatal antitröszt és fúziókontroll tevékenysége mintegy 58 milliárd forint összegű jóléti többletet hozott a társadalomnak - áll a GVH megállapításaiban.

  • kapcsolódó anyagok
VERSENYJOG
GVH
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK