Az adós lakóhelye szerinti bíróságon is megindítható a devizahiteles per - Január 1-jével módosult a polgári eljárásról szóló törvény

2014.02. 5. Jogi Fórum / OBH

A devizahiteles pereket az adósok 2014. január 1-től a lakóhelyük szerinti bíróságon is megindíthatják, az Országgyűlés ugyanis így módosította a polgári perrendtartásról szóló törvényt.

A január 1-től érvényes változás a fogyasztói szerződés részévé váló tisztességtelen szerződési feltétel érvénytelensége tárgyában indított perek illetékességi szabályaira vonatkozik, a szerződési kikötések érvénytelenségének megállapítására irányuló devizahiteles keresetek pedig ebbe a pertípusba tartoznak.Ezekre az ügyekre eddig az általános illetékességi rendelkezések vonatkoztak, azaz a keresetlevelet annál a bíróságnál kellett előterjeszteni, ahol az alperes bank székhelye található, az esetek nagy többségében tehát Budapesten.

A korábbi szabályozásból következően pl. egy, a fővárostól több száz kilométerre élő felperes számára nem volt lehetőség arra, hogy a lakóhelye szerinti bíróságon terjesszen elő keresetlevelet. Az új szabályozás számottevő költségmegtakarítással (mindenekelőtt az utazási és postaköltség megspórolásával) járhat, és az ügy gyorsabb elbírálását, a Fővárosi Törvényszék tehermentesítését is elősegítheti.

  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG
DEVIZAHITEL