130 kijelölt bíró segít a migráns ügyek elbírálásában - Hét napos munkavégzés a szegedi bíróságokon

2015.09.15. Jogi Fórum / OBH

Mintegy 130 bíró segíti majd kirendeléssel a Szegedi Törvényszék munkáját. A Gyulai Törvényszékről kettő, a Szolnoki Törvényszékről pedig három bíró kolléga már szeptember 15-től munkába áll Szegeden, míg a többiek - szükség esetén - 40 fős turnusokban váltják egymást. Az egyes törvényszékek és ítélőtáblák elnökei további 90 bírósági titkárt és 245 bírósági tisztviselőt rendelnek ki a várható válsághelyzet kezelésére.

A kirendelt bírák és a titkárok többletfeladataikat saját munkájuk mellett, vagy kizárólagosan látják el. A Szegedi Törvényszék gondoskodik a szükséges hivatali ügyintézők számáról és a megfelelő tárgyalótermek kialakításáról, hogy méltó körülmények között fogadhassák az ügyfeleket.

A jogszabályi rendelkezés alapján a bíróságoknak a határzár jogellenes átlépésével, annak megrongálásával és építésének akadályozásával kapcsolatos büntetőügyeket minden más büntetőeljárást megelőzően kell lefolytatniuk.

Az új típusú ügyek száma nagyban függ attól, hogy hányan kísérlik meg a határon a büntetőjogi szabályozás alá eső cselekmények elkövetését, illetőleg, hogy a bevándorlási hivatal határozatait követően mennyi ügy kerül majd bírósági szakba felülvizsgálat folytán.

A megnövekedett ügyérkezés – jelen pillanatban – kiemelten a bíróság két ügyszakát érintheti. Az egyik a Szegedi Járásbíróság büntető ügyszaka, a másik pedig a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közigazgatási ügyszaka.

A Szegedi Járásbíróság büntető ügyszakában 2015. szeptember 15. és szeptember 30. napja között kitűzött büntetőügyek tárgyalásai beállításra kerültek, a büntető ügyszakos bírák a jogszabályi rendelkezés alapján a büntetőeljárásokat a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idején minden más ügyet megelőzően kell lefolytatniuk.

Ennek keretében a Szegedi Járásbíróság bírái hétköznapokon 8 órától 18 óráig meghosszabbított munkarendben, míg szombaton és vasárnap 8 órától 16 óráig látnak el tárgyalási tevékenységet, amennyiben ezt az ügyérkezés szükségessé teszi.

A közigazgatási ügyszakban lefolytatandó felülvizsgálati eljárások keretében - amennyiben személyes meghallgatás szükségessé válik – a meghallgatásokat a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság épületében fogják lefolytatni, amely meghallgatások a tranzitzónákon kialakított meghallgató szobákkal kép- és hangfelvétel továbbítására alkalmas összeköttetés formájában kerülnek lefolytatásra.

Az Országos Bírósági Hivatal a Szegedi Törvényszék megnövekedett feladatai ellátásához szükséges támogatást biztosítja, amelynek során nem csak a megnövekedő munkateher ellátását biztosító személyi feltételek, de a tárgyi eszközök biztosítása is folyamatosan biztosításra kerül.

A bírósági szervezetrendszer egésze, azon belül pedig a jelen pillanatban többletfeladatok ellátásával megbízott Szegedi Törvényszék is folyamatosan és megfeszített erőkkel dolgozik azon, hogy a módosító törvény hatályba lépésétől kezdődően biztosítsa a szervezetre háruló többletfeladatok maradéktalan ellátását, az időszerű és magas színvonalú ítélkezési tevékenységet.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
MENEKÜLTÜGY
MIGRÁCIÓ