Bírák fizetésének csökkentése? - Ellentétes-e a bírói függetlenség elvével?

2017.02.13. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

A 2008-ben kirobbant pénzügyi és gazdasági válság által különösen sújtott Portugália 2011 tavaszán pénzügyi támogatást kért az Európai Uniótól, az euróövezeti tagállamoktól és az IMF-től.

Ezen intézmények és államok a támogatás nyújtását ahhoz a feltételhez kötötték, hogy a dél-európai ország olyan pénzügyi és gazdasági kiigazítási intézkedéseket tegyen, amelyekkel jelentősen csökkenthető az ország központi költségvetésének a hiánya.

Portugália ezen intézkedések keretében a közszférában foglalkoztatottak – ideértve a bírákat is – fizetésének csökkentéséről döntött.

A portugál bírák érdekvédelmi szervezete a bírák fizetésének csökkentése miatt jogi eljárásokat indított Portugáliában arra hivatkozva, hogy ezen intézkedés sérti a bírói függetlenség elvét.

Egy portugál bíróság most azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy a kérdéses intézkedés ténylegesen sérti-e a bírák függetlenségének egyes uniós jogszabályok, különösen pedig az Európai Unió Alapjogi Chartája által is elismert elvét.

Mint ismeretes, az Európai Bíróság 2012-ben elmarasztalta Magyarországot a bírákra vonatkozó nyugdíjkorhatár radikális leszállítása miatt. E döntés azonban nem a bírák függetlensége elvének, hanem az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetést tiltó szabályoknak a megsértésén alapult.

  • kapcsolódó anyagok
EU
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA