Telefonhívási költségek - Az Európai Unió Bíróságának legfrissebb ítélete

2017.03. 3. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

A comtech elektronikus és elektromos cikkek forgalmazásával foglalkozó német társaság. Honlapján a comtech egy telefonszámot tüntet fel, amely a 0180 előhívószámmal kezdődik, amelyet Németországban általában a nemzeti díjszabás alá tartozó vevőszolgálatok esetében használnak. E külön szám hívásának (nem földrajzi) költsége nagyobb, mint egy vezetékes számra kezdeményezett szokásos hívás (földrajzi) költsége vagy egy mobiltelefonszám költsége.

A C-568/15. sz. ügyben hozott ítélet Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV kontra comtech Gmbh

Egy, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellen küzdő német szervezet (Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main) azt kérte a Landgericht Stuttgarttól (stuttgarti tartományi bíróság, Németország), hogy kötelezze a comtechet, hogy hagyjon fel ezzel a szerinte tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal. E körülmények között a Landgericht azt kérte a bíróságtól, hogy előzetes döntéshozatal keretében értelmezze a fogyasztók jogairól szóló irányelvet.1

Ezen irányelv értelmében a tagállamok biztosítják, hogy ha az eladó vagy szolgáltató telefonvonalat használ a megkötött szerződés céljaira történő kapcsolattartásra, akkor a fogyasztó ne legyen köteles magasabb összeget fizetni, mint az e vonalra irányuló hívások alapdíja. Mindazonáltal az irányelv nem határozza meg az „alapdíj” fogalmát.

A mai napon hozott ítéletében a Bíróság azt a választ adta, hogy az „alapdíj” fogalmát úgy kell értelmezni, hogy egy megkötött szerződésre vonatkozó, és egy eladó vagy szolgáltató által működtetett vevőszolgálati telefonvonalra irányuló hívás költsége nem haladhatja meg egy földrajzi vezetékes telefonvonalra vagy standard mobilvonalra irányuló hívás költségét.

A Bíróság szerint az „alapdíj” az általános nyelvhasználatban egy standard hívás költségének felel meg. Mind az a szövegkörnyezet, amelyben e fogalmat az irányelv használja, mind az irányelv célkitűzése, vagyis a fogyasztóvédelem magas szintjének biztosítása megerősíti, hogy e fogalmat e szokásos jelentésében kell érteni.

Ha ugyanis az eladók vagy szolgáltatók magasabb díjakat is kiszámlázhatnának, mint egy standard beszélgetés díja, az elrettenthetné a fogyasztót, hogy vevőszolgálati telefonvonalat vegyen igénybe a célból, hogy a megkötött szerződésre vonatkozó információkat kérjen, illetve – többek között – a jótálláshoz vagy az elálláshoz való jogát gyakorolja.

A Bíróság egyébiránt azt is megállapítja, hogy amennyiben a standard hívás költségére vonatkozó korlátot tiszteletben tartják, nem bír relevanciával az a körülmény, hogy az érintett eladó vagy szolgáltató e vevőszolgálati telefonvonalból hasznot húz-e, vagy sem.

1A fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2011. L 304., 64. o.).

  • kapcsolódó anyagok
EU
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA