Vérkészítmények importjának korlátozása - Az Európai Unió Bíróságának eheti ügyrendjéből

2017.06. 6. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

Szlovéniában a szlovén eredetű vérplazmából származó vérkészítmények az orvosi felhasználás során előnyt kell hogy élvezzenek az import vérkészítményekkel szemben. Más uniós országból származó plazma behozatalára csak akkor van lehetőség, ha a helyi plazmakészlet nem fedezi a hazai szükségletet.

Ítélethirdetés a C-296/15 Medisanus ügyben

Egy szlovén közkórház közbeszerzési pályázatot írt ki vérkészítmények beszerzésére, aminek során a fenti szabályozás figyelembevételével kikötötte, hogy a vérkészítményeknek szlovén eredetű vérplazmából kell származniuk.

Miután Szlovéniában csak egyetlen közintézmény jogosult véradás szervezésére és így szlovén eredetű vérplazma gyűjtésére, a Medisanus nevű ljubljanai vállalkozás úgy véli, hogy a szlovén szabályozás az uniós jog által tiltott diszkriminatív módon korlátozza az országban vérkészítményeket forgalmazni szándékozó uniós cégek tevékenységét.

Az ügyben az Európai Bíróságnak arról kell döntenie, hogy a vitatott szlovén szabályozás összhangban van-e az uniós joggal.

  • kapcsolódó anyagok
EU
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA