Rendszeresen sérülnek a romák alapjogai az Európai Unióban tagállamaiban - EP állásfoglalás az intézményes rasszizmus ellen

2019.02.13. Jogi Fórum / Európai Parlament

A romák alapjogai továbbra is rendszeresen sérülnek az Európai Unió tagállamaiban. Komoly probléma az oktatáshoz, lakhatáshoz, foglalkoztatáshoz és egészségügyhöz való hozzáférés. Az Európai Parlament szigorúbb fellépést sürget a cigányellenességgel szemben, állásfoglalása szerint konkrét integrációs célokra és nemzeti stratégiára van szükség a 2020 utáni időszakra.

A cigányellenesség a történelmi gyökerekkel rendelkező, intézményes rasszizmus egyik fajtája, amely többek között „erőszak, gyűlöletbeszéd, kizsákmányolás, megbélyegzés és a hátrányos megkülönböztetés legkirívóbb formájában nyilvánul meg”, fogalmaznak a képviselők egy kedden kézfeltartással elfogadott, nem törvényerejű állásfoglalásban.

Európa-szerte az iskolai szegregáció, a lakhatáshoz, munkához és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés jelenti a legnagyobb problémát, amellyel a romák szembenéznek. Az állásfoglalás kiemeli: a legnehezebb helyzetben a roma fiatalok vannak, akik egyre nagyobb arányban sem az oktatásban, sem a munkaerőpiacon nem vesznek részt.

Egyértelmű és kötelező célok a romák integrációjára

A képviselők a legfontosabb területek, egyértelmű és kötelezően teljesítendő célértékek, határidők és mutatók kijelölését várják az Európai Bizottságtól és a tagállamoktól a 2020 utáni időszakra. Ezen adatok segítségével lehet majd felmérni a roma integráció eredményét azt követően, hogy a jelenlegi uniós keret kifut. A képviselők a célok elérésére „jelentős közforrásokat” kérnek.

A képviselők az uniós és a nemzeti fellépés során kérik a nemek közötti egyenlőség érvényesítését és a gyermekek szempontjainak figyelembe vételét. Az állásfoglalás szerint védelmezni kell a roma gyerekek jogait, és biztosítani kell számukra, hogy egyenlő mértékben élhessenek a jogaikkal. A Parlament hangsúlyozza: az integrációs politika kidolgozásába szorosan be kell vonni a romák képviselőit és a civil szervezeteket.

Az állásfoglalás kiemeli: a közélet minden területén, így a médiában, a közintézményekben és a politikai testületekben is több romának kellene megjelennie.

A romák életkörülményeinek és kilátásainak javításához fel kell használni az Unió strukturális alapjait, fogalmaznak a képviselők, akik a jelenlegi és korábbi finanszírozás visszaélések kivizsgálását, és az elkövetők elleni jogi lépések elindítását kérik.

Az állásfoglalás elfogadott szövege ITT lesz elérhető.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
ALAPJOGOK
ESÉLYEGYENLŐSÉG
EURÓPAI PARLAMENT
EURÓPAI UNIÓ