Ki köteles az utas kártalanítására csatlakozó légijárat késedelme esetén? - Az Európai Bíróság ítéletet hozott

2019.07.15. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

Az egyik tagállamból induló és valamely harmadik országon keresztül egy további harmadik országbeli célállomásig közlekedő, egységesen foglalt, közvetlenül csatlakozó légi járatok: az első repülési szakaszt lebonyolító légi fuvarozó köteles azon utasok kártalanítására, akiket a Közösségen kívüli légi fuvarozó által végrehajtott második repülési szakasz érkezése során jelentős késedelem ért - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

A C-502/18. sz. ügyben hozott ítélet - CS és társai kontra Ceské aerolinie a. s.

A České aerolinie cseh légi fuvarozónál a Prágát (Cseh Köztársaság) Abu-Dzabin (Egyesült Arab Emírségek) keresztül Bangkokkal (Thaiföld) összekötő légi járatra tizenegy utas vett egységes foglalás keretében repülőjegyet. E közvetlenül csatlakozó járatnak a České aerolinie által üzemeltetett, Prága és Abu-Dzabi közötti első repülési szakaszát a menetrendnek megfelelően bonyolították, és az pontosan érkezett Abu-Dzabiba. Az Abu-Dzabi és Bangkok közötti második repülési szakasz azonban, amelyet járatmegosztási megállapodás alapján az Etihad Airways, Közösségen kívüli légi fuvarozó üzemeltet, 488 perces késéssel érkezett. Ez a három óránál nagyobb késedelem a légi utasok jogairól szóló rendelet1 szerint megalapozhatja az utasok kártalanítását.

Az utasok keresetet indítottak a cseh bíróságok előtt a České aerolinie ellen a rendeletben előírt kártalanítás megfizetése iránt. A České aerolinie azonban e bíróságok előtt vitatja e keresetek megalapozottságát arra hivatkozva, hogy nem lehet a felelősségét megállapítani az Abu-Dzabi és Bangkok közötti repülési szakasz késedelme miatt tekintettel arra a tényre, hogy ezt a repülési szakaszt egy másik légi fuvarozó bonyolította le. Az ügyben fellebbezés alapján eljáró Městský soud v Praze (prágai városi bíróság, Cseh Köztársaság) azt kérdezi a Bíróságtól, hogy a České aerolinie köteles-e kártalanítást fizetni a rendelet alapján.

Ítéletében a Bíróság mindenekelőtt arra emlékeztet, hogy az egységesen foglalt, egy vagy több csatlakozással rendelkező légi járat a rendeletben előírt, az utasokat megillető kártalanításhoz való jog szempontjából egységes egésznek minősül2. Így a közvetlenül csatlakozó járat, amelynek első repülési szakaszát az egyik tagállam területén található repülőtérről – a jelen esetben Prágából – történő indulással bonyolították le, még akkor is a rendelet hatálya alá tartozik, ha e közvetlenül csatlakozó járat második repülési szakaszát egy Közösségen kívüli légi fuvarozó bonyolította le, és e szakasz indulási és érkezési helye egy Európai Unión kívüli harmadik országban volt.

Ami azt a kérdést illeti, hogy a České aerolinie, a közvetlenül csatlakozó járat első repülési szakaszát lebonyolító légi fuvarozó kötelezhető-e a légi járat Etihad Airways által lebonyolított második szakasza érkezésének jelentős késése miatt járó kártalanítás megfizetésére, a Bíróság megállapítja, hogy a rendelet értelmében az utasok kártalanításának kötelezettsége kizárólag az érintett légi járat üzemeltető légi fuvarozóját terheli. A Bíróság ebben a tekintetben rámutat, hogy annak érdekében, hogy valamely légi fuvarozó üzemeltető légi fuvarozónak minősülhessen, bizonyítani kell többek között, hogy ez a légi fuvarozó a szóban forgó légi járatot ténylegesen végrehajtotta. Márpedig, mivel a České aerolinie az érintett utasokkal kötött fuvarozási szerződés alapján ténylegesen végrehajtotta a légi járatot, ő minősíthető üzemeltető légi fuvarozónak.

Következésképpen a Bíróság megállapítja, hogy a jelen ügy körülményei között a Bangkok célállomású, közvetlenül csatlakozó légi járat érkezésének jelentős késedelme miatt főszabály szerint a České aerolinie köteles a rendeletben előírt kártalanítás megfizetésére, még akkor is, ha ez a jelentős késedelem az Abu-Dzabi és a Bangkok közötti repülési szakaszon következett be, és az az Etihad Airways-nek tudható be. Ebben a tekintetben a Bíróság hangsúlyozza többek között, hogy az egységesen foglalt, egy vagy több csatlakozással rendelkező légi járatok keretében az első repülési szakaszt végrehajtó üzemeltető légi fuvarozó nem bújhat egy másik légi fuvarozó által végzett későbbi repülési szakasz hibás teljesítése mögé.

Végül a Bíróság emlékeztet arra, hogy az egységesen foglalt, és járatmegosztási megállapodás alapján részben egy másik légi fuvarozó által végrehajtott, közvetlenül csatlakozó járat jelentős késése miatt az utasok kártalanítására köteles üzemeltető légi fuvarozó számára a rendelet fenntartja azt a jogot, hogy e másik légi fuvarozóval szemben e pénzügyi teher kompenzálása érdekében fellépjen.

_________________________________________________________________________________

1A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.; helyesbítés: HL 2019. L 119., 202. o.).

2A Bíróság 2018. május 31-i Wegener ítélete (C-537/17)

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
KÖZLEKEDÉS
EURÓPAI UNIÓ
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA
KÁRTÉRÍTÉS
LÉGIKÖZLEKEDÉS