Jogszerűen működnek-e a költségvetési intézmények? - Önteszt intézményvezetőknek - Mától elérhető az ÁSZ honlapján!

2019.08. 5. Jogi Fórum / ÁSZ

Kórházigazgatók, szociális-, oktatási- és kulturális intézmények vezetői is tesztelhetik az általuk vezetett szervezetek szabályszerű működését és gazdálkodását. Az Állami Számvevőszék a központi költségvetési alrendszer vezetőinek készített öntesztet. Az ÁSZ honlapján augusztus 5-től elérhető a törvényességet ellenőrző kérdéssor!

Az Állami Számvevészék (ÁSZ) által készített önteszt kitöltésével mintegy 700 központi költségvetési intézmény vezetője kaphat pontos képet az általa vezetett szervezet működésének szabályozottságáról, belső kontrollrendszere állapotáról, a korrupciós veszélyek elleni védettségéről, illetve a jövőre vonatkozóan elősegíthető ezeknek a területeknek a javítása.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései mellett – a törvényi előírás alapján – széleskörű tanácsadó, tudásmegosztó tevékenységet is végez. Ennek fontos eszközei az ÁSZ 2014 novembertől kiadott és folyamatosan aktualizált öntesztjei, amelyek ma már több célcsoportnak (önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, egyházi intézmények, civil szervezetek, központi költségvetési szervek, európai uniós forrásokat felhasználó szervezetek, nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok vezetői) adnak iránymutatást saját belső kontrollrendszerük kiépítettségének önellenőrzésére, és nyújtanak ezáltal támogatást a törvényi előírásoknak megfelelő szabályszerű működéshez.

Az ÁSZ július 29-én tette közzé a települési önkormányzatok jegyzőinek szóló öntesztjét, majd július 31-én hozta nyilvánosságra a költségvetetési támogatásban részesült pártok és pártalapítványoknak szóló öntesztet.

A széleskörű hasznosulás érdekében az ÁSZ a bővülő ellenőrzési tapasztalatai alapján folyamatosan fejleszti és aktualizálja az önteszteket.

Az Állami Számvevőszék öntesztjeinek kitöltése önkéntes, visszaküldeni sem kell, jelen esetben arra szolgál, hogy a központi költségvetési intézmények belső kontrollrendszerének fejlesztését támogassa, lehetővé tegye az esetleges hibák, hiányosságok önkéntes feltárását és a jövőre vonatkozó kijavítását. A központi költségvetési intézmények belső kontrollrendszerének működtetését támogató, a szervezetek vezetőinek szóló önteszt az ÁSZ honlapján, ITT érhető el.

  • kapcsolódó anyagok
PÉNZÜGYI JOG
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
KÖLTSÉGVETÉS