Az előzés szabályai a folyami hajózásban - A Hableány tragédiájának nyomában

2019.09.23. Jogi Fórum / Fekete Gábor

Három hónappal meghosszabbította a Fővárosi Törvényszék a május 29-én, 28 áldozattal járó dunai hajóbaleset gyanúsítottja, a Viking Sigyn kapitányának letartóztatását. A hosszabbítás arra enged következtetni, hogy a nyomozóhatóságnak négy hónappal az eset után még nem sikerült elegendő bizonyítékot összegyűjtenie a megalapozott a vádemelés-hez. A tragédia bekövetkezése után többen a hajózási, ezen belül is az előzési szabályok szigorítását követelték, míg más nyilatkozók szerint a szabályok szigorúak, csak be kelle-ne tartani azokat. De melyek is ezek a szabályok, amelyeket a baleset szereplőinek követ-nie kellett vagy kellett volna?

Mi is történet pontosan?

A videófelvételek szerint május 29-én este kilenc órakor a hetvenéves, hatvantonnás sétahajó, a Hableány a Margit-hídnak a Margit-sziget és a Parlament közötti, azaz a pesti mederág fölött átívelő szakasza középső íve alatt kívánt áthaladni. A Hableány orra éppen egyvonalba került a hídpillérrel, amikor utolérte a gyorsabban haladó, mindössze négy hónappal korábban vízre bocsátott, ezertonnás Viking Sigyn szállodahajó. Ekkor a Hableány – egyelőre nem tudni, hogy az ütközés, saját manőverezése vagy a Viking keltette erős sodrás hatására - előbb balra, a Viking elé fordult, majd felborult és mindössze hét másodperc alatt elsüllyedt.

A hídnak az az íve, amely alatt a két hajó összeütközött, a két pillér között 82,67 méter széles. A Viking Sigyn szélessége 11,45, a Hableányé 4,8 méter, a két hajóé együttesen 16,25 méter volt. A két hajónak a pillérek között elvileg még 66,42 méternyi helye maradt a manőverezésre, bár ennek lehetőségét a folyam erős sodrása és a hajók sebességkülönbsége is korlátozta. Tekintve, hogy a Hableányt a jobb oldali pillértől csupán három méterre találták meg a víz alatt, a Viking kb. még ötször elfért volna a Hableány és a baloldali hídpillér között…

A folyami hajózás előzési szabályait Magyarországon a vízi közlekedés rendjéről szóló 57/2011-es NFM rendelet hajózási szabályzat című melléklete tartalmazza. Eszerint előzés az, amikor a hajó (előző hajó) más hajót (előzendő hajót) hátulról, annak bordasíkjához viszonyított 22°30’ értéket meghaladó szögben megközelít és megelőz. Ehhez képest az egymással ellentétes irányban haladó hajók közeledését a rendelet találkozásként definiálja, végül harmadik lehetőségként keresztezésnek minősül az az eset, amikor a hajók a két előző módtól eltérően közelítik meg egymást. A felvételek tanúsága szerint a Viking előzést kísérelt meg, amely azonban ütközéssel végződött.

Az előzésnek két általános szabálya van: egyrészt az előzés akkor kezdhető meg, ha az előző hajó meggyőződött az előzés veszélytelenségéről, másrészt az előzendő hajó köteles megkönnyíteni az előzést, és csökkenteni sebességét, ha ez szükséges ahhoz, hogy az előzés biztonságos körülmények között és elegendően gyorsan menjen végbe ahhoz, hogy más hajó haladását ne zavarja.

Az előzést végző hajó általában az előzött hajó bal oldala felől köteles elhaladni. Ha nem áll fenn az összeütközés veszélye, az előző hajó az előzendő hajó jobb oldala felől is elhaladhat. Ha az előzés végrehajtható az előzött sebességének és menetirányának megváltoztatása nélkül, az előző hajónak nem kell hangjelzést adnia.

Ezzel szemben abban az esetben, ha az előzendő hajónak meg kell változtatnia menetirányát, vagy kétséges, hogy megértette-e az előző hajó szándékát, és ez az összeütközést okozhat, az előző hajó köteles hangjelzést adni. Ha az előzendő hajót annak bal oldala felől kívánja előzni, akkor két hosszú majd két rövid hangjelzést kell adnia, jobboldali előzés esetén pedig két hosszú hangjelzést egy rövidnek kell követnie.

Ha az előzendő hajó vezetője úgy ítéli meg, hogy teljesítheti az előzni szándékozó kérését - szükség esetén ellenkező irányba kitérve - elegendő helyet kell adnia a kért oldalon és köteles egy rövid hangjelzést adni, ha az előzést baloldalról, illetve két rövid hangjelzést adni, ha a  jobb oldala felől lehet végrehajtani. Ugyanezeket a hangjelzéseket köteles adni az előzött hajó abban az esetben is, ha az előzés nem végezhető el az előző hajó által kért oldalon. Ha az előzni kívánó hajó továbbra is fenntartja előzési szándékát, meg kell ismételnie a jelzést. Ebben az esetben az előzendő - szükség esetén ellenkező irányba kitérve - a kért oldalon köteles a szükséges helyet biztosítani.

Ha az összeütközés veszélye miatt az előzés lehetetlen, az előzendő hajó öt rövid hangból álló jelzéssel köteles erre figyelmeztetni az őt előzni szándékozó hajót.

A szabályzat példákat is tartalmaz az előző és az előzendő hajó közötti lehetséges üzenetváltásokra:

Az első esetben

Két hosszú hang és ezt követően két rövid hang az előzést végrehajtó hajóról:

„Az előzést hajójának bal oldala felől kívánom végrehajtani”

Egy rövid hang az előzött hajóról:

„Egyetértek, az előzést a hajóm bal oldala felől hajtsa végre” (vagy)

Két rövid hang az előzött hajóról:

„Nem értek egyet, az előzést hajóm jobb oldala felől hajtsa végre”

Egy rövid hang az előzést végrehajtó hajóról:

„Egyetértek, az előzést hajójának jobb oldala felől fogom végrehajtani”
 

A második esetben

Két hosszú hang és ezt követően egy rövid hang az előzést végrehajtó hajóról:

„Az előzést hajójának jobb oldala felől kívánom végrehajtani”

Két rövid hang az előzött hajóról:

„Egyetértek, az előzést a hajóm jobb oldala felől hajtsa végre” (vagy)

Egy rövid hang az előzött hajóról:

„Nem értek egyet, az előzést hajóm bal oldala felől hajtsa végre”

Két rövid hang az előzést végrehajtó hajóról:

„Egyetértek, az előzést hajójának bal oldala felől fogom végrehajtani”
 

Ha az előzés nem lehetséges

Öt rövid hang az előzött hajóról:

„Engem nem lehet megelőzni”

Az eddig napvilágot látott információk szerint a Viking Sigyn nem jelezte előzési szándékát hangjelzéssel. Kapitánya vagy úgy vélte, hogy változatlan haladási irányok mellett, biztonságosan elhaladhat a Hableány mellett, vagy nem is észlelte a híd alatt utolért hajót.

A függőben maradt kérdésekre legkorábban novemberben kaphatunk választ.

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐELJÁRÁS
KÖZLEKEDÉS
SZABÁLYSÉRTÉS