Módosultak a felnőttképzési tevékenységre vonatkozó jogszabályok - Kire vonatkoznak és mire számíthatnak a képzéssel foglakozók?

2020.08. 5. Jogi Fórum / Ferencz Adrienn

Módosult a felnőttképzési törvény, melynek idei hatályba lépése nagy port kavart a képzéssel, oktatással foglalkozó vállalkozások életében. Magánórák, rendezvények, tréningek, workshopok…Vajon kire vonatkozik a módosítás? Mi lesz a felnőttképzési vállalkozások sorsa?

A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet is módosult a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) módosítása következtében. 2020. szeptember 1-től egy új struktúrával kell szembenézniük és új követelményrendszernek kell megfelelniük a felnőttképzési vállalkozásoknak.

A legfőbb tisztázandó előkérdés, hogy mégis mi minősül felnőttképzésnek? A felnőttképzés definiálásához az elhatárolás céljából érdemes a köznevelési törvény rendelkezéseit is figyelembe venni. A felnőttképzés olyan iskolarendszeren kívüli képzési forma, amely során a résztvevők nem állnak a képző intézménnyel hallgatói vagy tanulói jogviszonyban. A módosítás szerint az Fktv. alapján a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelentés alapján végezhető. Minden, ami „szervezett célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló oktatás és képzés” már bejelentés köteles. Engedélyköteles azonban a tevékenység, ha a felnőttképző

  • a szakképzésről szóló törvény szerinti szakmai képzést vagy nem szakképző intézményként részszakmára felkészítő szakmai oktatást vagy
  • részben vagy egészben az államháztartás terhére nyújtott költségvetési támogatásból vagy európai uniós forrásból megvalósuló oktatást vagy képzést szervez (a belső képzés és jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés kivételével)

A felnőttképzési államigazgatási szerv felnőttképzési tevékenységet bejelentés és engedély nélkül, a szakképző intézmény felnőttképzési tevékenységet engedély nélkül is végezhet.

A készség és képességfejlesztő tréningek, képzések és oktatások is beletartoznak a felnőttképzés fogalmi körébe (a tanácsadás, workshop azonban kívül esik), így ezen szervezett továbbképzési formák is a felnőttképzési törvény hatálya alá tartoznak – tehát bejelentés-köteles tevékenységnek minősülnek. A bejelentési kötelezettség a személyes jelenlétet igénylő és az online képzési formákra egyaránt irányadó. A bejelentés - és az engedélyezés - a Felnőttképzési Államigazgatási Szervnél online felületén (far.nive.hu) tehető meg, a terület Pest Megyei Kormányhivatal határkörébe tartozik. Az adatváltozást és a felnőttképzési tevékenység megszüntetésére irányuló szándékot szintén be kell jelenteni az illetékes szervnél.

Az engedély megszerzésének az Fktv. komplex feltételrendszert támaszt. Felnőttképzési tevékenység folytatására engedély annak adható, aki rendelkezik az általa szervezett felnőttképzési tevékenységre vonatkozóan kidolgozott minőségirányítási rendszerrel és ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működtetéséhez szükséges feltételekkel, aki vagyoni biztosítékkal rendelkezik a Kormány rendeletében meghatározottak szerint, illetve akinek a létesítő okiratában, működési engedélyében vagy az egyéni vállalkozói nyilvántartásban a tevékenységei között az oktatás vagy képzés szerepel.

  • kapcsolódó anyagok
OKTATÁSÜGY