Kamion parkolt az ablaka előtt - megilleti-e a birtokvédelem? - Az Alkotmánybíróság döntést hozott

2020.11.23. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Annak vizsgálata, hogy a birtokvédelem kérdésében feltétlenül szükséges-e szakértő bevonása, az Alkotmánybíróság hatáskörén kívül eső törvényértelmezési, bizonyíték-értékelési kérdés - szögezi le az Alkotmánybíróság IV/596/2020. számú, alkotmányjogi panaszt elutasító határozatában.

Az Alkotmánybíróság elutasította a Szolnoki Törvényszék birtokvédelem tárgyában hozott ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt.

Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó birtokvédelmi eljárást kezdeményezett annak érdekében, hogy a jegyző tiltsa el a későbbi alperest, hogy kamionjával az indítványozó otthona előtt parkoljon. Az indítványozó arra hivatkozott, hogy a kamion a családja otthoni nyugalmát zavarja, a hatóság azonban az indítványozó kérelmét, majd a bíróság az indítványozó keresetét elutasította. Az indítványozó ezt követően fordult az Alkotmánybírósághoz, mert állítása szerint az eljárás során sérült a tisztességes eljáráshoz való jog részét képező fegyveregyenlőséghez való joga, mivel a bíróság tájékoztatásának hiányában nem volt lehetősége szakértő kirendelését indítványozni, és bizonyítási kötelezettségének emiatt nem tudott eleget tenni; állította továbbá a magán- és családi élet, valamint az otthon nyugalmához való jogának sérelmét.

Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az alkotmányjogilag releváns kérdés az ügyben az, hogy a jogsértést a törvényszék az ítéletével orvosolta-e. Az Alkotmánybíróság megítélése szerint a másodfokú ítélet indokolásának vizsgálatakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a törvényszék álláspontja (amelynek értelmében jogszabálysértő volt a tájékoztatás elmaradása, de ez nem hatott ki az ügy érdemére) két szempont együttes mérlegelésének eredménye: a bíróság egyrészt megvizsgálta az eljárási kifogást, ami alapján megállapította a törvénysértést, emellett eleget tett annak a fellebbezési kérelemnek is, ami az ítélet tartalmi felülvizsgálatára vonatkozott, mely alapján arra a következtetésre jutott, hogy a birtokvédelem nem illeti meg az indítványozót. Annak vizsgálata, hogy a birtokvédelem kérdésében valójában feltétlenül szükséges lett volna a szakértő bevonása, az Alkotmánybíróság hatáskörén kívül eső törvényértelmezési, bizonyíték-értékelési kérdés. Az Alkotmánybíróság tehát érdemi vizsgálata eredményeként azt állapította meg, hogy jogszabály előírásával megegyező másodfokú bírói jogalkalmazásra tekintettel az eljárás nem vezethetett az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogának sérelméhez, így az Alkotmánybíróság a törvényszék ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt elutasította.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYJOG
POLGÁRI JOG
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
ALAPJOGOK