Kérhető-e helyreigazítás sajtó-tájékoztatón elhangzottak cáfolatára? - Az Alkotmánybíróság döntést hozott

2020.12.18. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alaptörvényből fakadó, a sajtó-tájékoztatókkal szembeni alkotmányos követelmények alapján nem kötelezhető a sajtó a sajtó-tájékoztatón elhangzottaknak cikkben való cáfolatára, helyreigazítás közzétételére - szögezi le az Alkotmánybíróság IV/1315/2020. számú, alkotmányjogi panaszt elutasító határozatában.

Az Alkotmánybíróság elutasította a Kúria sajtó-helyreigazítás tárgyában hozott ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt.

Az indítvány alapjául szolgáló ügyben az indítványozó helyreigazítás közzétételére kötelezés tárgyában pert indított, mivel az alperes hírportál az indítványozó politikai ellenfelének sajtótájékoztatójáról beszámoló cikkében az indítványozó álláspontja szerint valótlan tényt állított. Az eljáró bíróságok az indítványozó keresetét elutasították, tekintve, hogy az alperes a sajtótájékoztatón elhangzottakról szöveghűen számolt be, a történések közvetítő eszközeként, ami helyreigazító közlemény közzétételének kötelezettségét nem alapozza meg. A Kúria ítélete szerint továbbá a perbeli esetben nem alapozta meg az alperes helyreigazítási kötelezettségét az, hogy az alperes cáfolat lehetőségének biztosítása nélkül tudósított a sajtótájékoztatón elhangzottakról. Az indítványozó alkotmányjogi panaszában kifejtette, hogy a támadott döntések sértik az Alaptörvényben foglalt jogait, kiemelten a jó hírnév tiszteletben tartásához való jogát, a véleménynyilvánítás szabadságához való jogát, továbbá a bíróságok eljárása sértette a tisztességes eljáráshoz való jogát is.

Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy bár az alperes valóban nem adott lehetőséget a sajtó-tájékoztatón elhangzottaknak a cikkben való cáfolatára, összességében mégis megállapítható, hogy a cikk tájékoztatása megfelelt az Alaptörvényből fakadó, a sajtó-tájékoztatókkal szembeni alkotmányos követelményeknek. A Kúria és az alsóbb fokú bíróságok ítéletei figyelembe vették a sajtó-tájékoztatókról történő közlésre irányadó alkotmányos szempontokat, azokat az Alaptörvényben foglaltaknak megfelelően értékelték, ezért az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt elutasította.

  • kapcsolódó anyagok
SAJTÓ
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
ALAPJOGOK