Módosulnak a polgári peres ÁNYK-űrlapok - Az új nyomtatványok már letölthetőek!

2021.01.15. Jogi Fórum / OBH

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) módosítása szerint, 2021. január 1. napjától kezdődően az értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos perek, illetve a nemzetközi árufuvarozási és nemzetközi szállítmányozási perek elsőfokon kizárólag a törvényszéken indíthatók meg. Ennek megfelelően módosulnak a P01 és G01 számú ÁNYK-űrlapok, a fenti ügyekben 2021. január 1-jétől ezeket az űrlapokat nem lehet benyújtani.

További változás, hogy a P01 űrlapon egyes személyi állapottal összefüggő ügyek, illetve a szülői felügyelettel, valamint a kapcsolattartással összefüggő ügyek megnevezése a módosítást követően jobban igazodik az anyagi jogi és eljárásjogi pertípusok megnevezéseihez, ezzel könnyítve a megfelelő kategória kiválasztását a keresetlevél benyújtásakor. 
 
A módosított űrlapok 2021. január 1. napjántól ITT letölthetőek

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG
OBH - ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL