Országbírói értekezlet 160 éve - az ország szuverenitásának sarokköve - A Kúria elnöke és az ELTE docense beszélgetett - Megtekinthető!

2021.02. 4. Jogi Fórum / Kúria

Az 1861. évi Országbírói Értekezlet 160. évfordulója alkalmából Dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke és Bódiné Beliznai Kinga, az ELTE Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének egyetemi docense beszélgetett január 27-én. Az esemény teljes terjedemében megtekinthető oldalunkon!

A beszélgetés során Varga Zs. András elmondta, a 160 évvel ezelőtt történtek jelentősége abban rejlett, hogy jogi kérdésekről szóló döntéseket az ország bírói és jogászai saját kezükbe vehették. Bódiné Beliznai Kinga kiemelte, fontos volt annak idején a nemzeti szellem erősítése, de a haladás feltételeinek megteremtése is.

Az 1848-49-es szabadságharc elbukása után hazánkra erőltetett önkényuralom tizedik évében a császár belátta, hogy Magyarország nem kormányozható az osztrák birodalmi jog és törvénykezési szervezet által. Gróf Apponyi György frissen kinevezett országbíró elnöklete alatt, gróf Mailáth György tárnokmester, a későbbi utolsó országbíró és első kúriai elnök részvételével 160 éve, 1861. január 23-án ült össze az Országbírói Értekezlet. Ezzel vette kezdetét az a folyamat, amely rövid időn belül a magyar jog hatályának felélesztéséhez és a Kúria működésének helyreállításához vezetett.

  • kapcsolódó anyagok
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
JOGTÖRTÉNET
KÚRIA