Két változat antidiszkriminációra

2001.04.17. Világgazdaság/Bak Mihály

Két törvénytervezet fekszik a parlamenti képviselők előtt a hátrányos megkülönböztetés tilalmára vonatkozó szabályokról. Kaltenbach Jenő kisebbségi ombudsman októberben elkészült fogalmazványa után az MSZP is benyújtotta saját variánsát. Két szöveg, két szemlélet. Noha a Kósáné Kovács Magda irányításával készült indítvány szinte teljesen átveszi Kaltenbach tervezetének szerkezetét, s a paragrafusok nagy része is szó szerint azonos a kettőben, a kisebbségi biztos rasszizmus és idegengyűlölet elleni szabályai egyértelműen az akut probléma, a romákkal szembeni hátrányos megkülönböztetés tilalmáról szólnak. A szocialisták viszont mindenféle diszkriminációval szemben fellépést szorgalmaznak.

Kaltenbach Jenő tavaly októberben a képviselőknek átadott tervezete után a szocialisták abból indultak ki, hogy az egyenlő bánásmódot általában védő és a hátrányos megkülönböztetést tiltó szabályokra van szükség. A ki nem mondottan, de egyértelműen a romákkal szembeni diszkriminációra vonatkozó törvény azoknak ártana legtöbbet, akiknek a javát akarná szolgálni
  • érvel Kósáné.
A két indítvány tételesen foglalkozik a foglalkoztatási, az oktatási, a szociális
  • benne lakásügyi --, egészségügyi, közigazgatási és közszolgáltatási (például vendéglátó helyiségekben elkövetett) diszkriminációval, és ezek jogkövetkezményeivel. Az MSZP -- túllépve az ombudsman tervezetén -- külön címmé teszi a politikai, vallási és más meggyőződés, valamint a nemek és életkor szerinti hátrányos megkülönböztetést.

További részletek a Világgazdaság cikkében

  • kapcsolódó anyagok
ORSZÁGHÁZ
ESÉLYEGYENLŐSÉG
JOGALKOTÁS
KISEBBSÉGI JOGOK
KISEBBSÉGI JOGOK BIZTOSA
OMBUDSMAN