“Az emberekbe fektetek. Nekem a szakmai életem minden területén kiemelten fontos a humán faktor, a szimpátia, hogy az, akivel együtt dolgozok, emberileg érdekes és értékes személyiség legyen” – mondja Koppány Olivér, a KNP LAW Ügyvédi Iroda külföldi jogi tanácsadója, az Ukraine Legal Aid és más háborús jogsegély programok kezdeményezője, a legkülönbözőbb startupok üzleti angyala. Átlagosnak nem mondható, izgalmas jogászi pályája különféle színtereiről beszélgettünk.

Kezdjük ott, hogy miért pont az ügyvédi pálya és miért éppen a KNP LAW? 

Gyermekkorom óta ügyvéd szeretnék lenni. Ennek az egyik oka lehet, hogy édesanyám, Nagy-Koppány Kornélia ügyvéd, így volt alkalmam belelátni, mit is jelent, ha az ember erre a pályára lép. És tetszett amit láttam.

A KNP LAW Ügyvédi Irodát édesanyám alapította 2006-ban Lencs Lászlóval, akit – amellett, hogy társ-vezető partner – a mentoromnak tekintek. Az ügyvédkedés és a KNP LAW tehát nekem úgymond családi vállalkozás, és mint ilyen, fontos számomra, mindent megteszek azért, hogy az alapítók méltó utódja lehessek. Ezért költöztem ki például 18 évesen az Amerikai Egyesült Államokba és végeztem el ott a jogi egyetemet.

Saját, önálló döntés volt ez, vagy az Édesanyja ösztönözte?

Saját döntés, szülői támogatással. Édesanyám is kint tanult és dolgozott, és a mai napig állítja, hogy az ott szerzett tapasztalat hiányában nem tudott volna egy olyen volumenű nemzetközi irodát létrehozni, mint amilyen a KNP LAW. Egy tengerentúli nagy irodában szerzett szakmai tapasztalat, egy ilyen iroda működési modelljének, az ügyfélszerzés, az ügyfélkommunikáció módszereinek a megismerése, a partnerkapcsolatok sokszínűsége segíti egy szélesebb körű szemlélet- és látásmód elsajátítását, mely rendkívül hasznos lépcsőfok a szakmai fejlődésben, amennyiben egy ügyvéd nemzetközi pályára készül.

Mi számít kis-, illetve nagy ügyvédi irodának kint?

Amerikában elég széles a paletta, ami a létszámot illeti. A 10-15 fős iroda ott kis irodának számít, itthon ez már közepes méretű. Nekem mindig az volt a cél, hogy egy nagyobb, szélesebb spektrumú, többszáz fős irodában dolgozhassak, ahogyan anno édesanyám, aki a Mayer Brown-nál kezdte a karrierjét.

Nem merült fel Önben, hogy az Egyesült Államokban marad?

Nem. Egyértelmű szándékom volt, hogy visszatérek a hazámba, a családi vállalkozáshoz, bár azt nem tudtam, hogy mikor jön el a pillanat. Három éve jött el. A Covid-időszak beköszöntével részben változott az irodánk profilja is, a gyógyszerjog dominanciája mellett számos más, újabb terület is fajsúlyossá vált a KNP LAW Ügyvédi Irodában. Anyai ösztönzésére így haza is tértem és azóta külföldi jogi tanácsadóként tevékenykedem a KNP-nél.

Fotó: Mohai Balázs / Jogi Fórum

Mit jelent a KNP mozaikszó?

Knowledge – Network – Practice” – ha magyarra akarnám fordítani: “Tudás – Együttműködés – Tapasztalat“. Ez a triász az a három fontos vezérelv, ami egyben szimbolizálja irodánk értékrendjét és amit az ügyfelek maximális elégedettsége érdekében a mindennapi munkánk során követünk és kamatoztatunk.

Az Egyesült Államokból hazatérve nehéz volt „beilleszkedni” a magyar jogi kultúrába? Miben más az amerikai ügyvédi működés, mint a magyar?

Nagyon más az amerikai szemlélet a hazaihoz képest. Alapvetően más a kiindulási alap. Odaát abból indulunk ki, hogy mit szeretne az ügyfél és azt hogyan érjük el számára a jogszabályok betartása mentén. A magyar jogi kultúrában ugyanakkor a kiindulási alap az írott jog, és azt vizsgáljuk, hogy a normák alapján mit tehetünk az ügyfélért, mennyiben valósíthatóak meg az elképzelései. Ez tapasztalataim szerint jelentős különbség, mely az ügyvédséghez való hozzáállásban is tükröződik.

Amerikai ügyvédként az a munkánk, hogy az ügyfél kérésének és érdekeinek maximálisan eleget tegyünk és találjunk megoldást a problémájára a jog útvesztőjében. Az ottani attitűd szerint nem mondunk nemet egy ügyfélnek, akkor is találunk megoldást a problémájára, ha a jogszabályok nem adnak egyértelmű választ a kérdéseinkre. Itthon ez nem ennyire egyértelmű.

Az amierikai jogi kultúra véleményem szerint megengedőbb, nagyobb teret hagy a kreativitásnak.

Hazatérve nem volt könnyű beilleszkednem az itteni működésbe, de szerencsémre kiváló magyar ügyvédektől tanulhattam a hazai szemléletet, így hamar rájöttem, hogy mind a két megközelítés működik, csak gyakorlatot kell szerezni bennük.

Hol és milyen minőségben van ügyvédként nyilvántartva? Milyen területen dolgozik jelenleg?

Washington D.C. ügyvédi kamarájának vagyok a tagja, Magyarországon pedig külföldi jogi tanácsadóként tart nyilván a Budapesti Ügyvédi Kamara.

Amerikában szankciós szabályozási joggal és export control (export ellenőrzés) területen, majd a védelmi iparággal kapcsolatban szereztem releváns tapasztalatot –  most itthon is ez a fő szakterületem, illetve emellett még főleg M&A (Mergers & Acquisitions – vállalati összeolvadások és felvásárlások) ügyekkel foglalkozom. A legtöbb ügyfelem és  kontaktom amerikai, az európai ügyféleimnek is van valamilyen amerikai kötődése az üzleti életben. Sokszor tanácsadóként segítek adaptálódni a magyar vagy az európai piachoz, de van, amikor csupán üzleti partnereket kötök össze. A vegyes ügyfélkör miatt gyakorlatilag két időzónában dolgozom, gyakran egyszerre az amerikai és az európai szerint, ezért nem ritkán 12-14 órás a munkanapom.

A munkám további európai vonatkozása Ukrajnába összpontosul – az orosz-ukrán háború kitörése óta számos ukrán ügyvédi irodával vagyok kapcsolatban.

Fotó: Mohai Balázs / Jogi Fórum

Az Ukraine Legal Aid elnevezésű kezdeményezés is az Ön nevéhez fűződik. Mi motiválta a jogsegélyszervezet megalakításában és milyen eredményekről, tapasztalatokról tud beszámolni ezideig?

Láttam, hogy az emberek menekülnek a háború elől és felmerült bennem a kérdés, hogy vajon én mit tudok tenni az érdekükben? Ügyvéd vagyok, tehát arra az álláspontra jutottam, hogy ebben a minőségben tudom leginkább segíteni, hogy választ kapjanak olyan kérdésekre, mint pl. háborús menekültként hova mehetnek, hol tudnak letelepedni, hogyan tudnak munkát vállalni, vagy adott esetben milyen hatósághoz kell fordulniuk.

Első lépésként létrehoztunk egy adatbázist és erre egy Instagram oldalt, hogy bekerüljön a köztudatba. Több millió ember látta, így futótűzként terjedt a jogsegély szervezetünkhöz való fordulás lehetőségének híre. Ezzel megindult az e-mail cunami – rövid időn belül több ezer megkeresés érkezett a menekültektől, akik segítségért fordultak hozzánk és az ügyvédektől is, akik segíteni kívántak nekünk, illetve rajtunk keresztül a bajba jutottaknak. A platform arra szolgált, hogy összekösse a jogkereső menekülteket az adott ország ügyvédeivel.

Amikor belevágtunk egyáltalán nem számítottam ilyen volumenű érdeklődésre. Hamarosan azonban realizáltuk, hogy nem fogjuk tudni hatékonyan kezelni ezt a mennyiségű megkeresést, ha nincs valamilyen szintű automatizáció, ami segíthetné a munkánkat. Egy kaliforniai cég felvette velem a kapcsolatot, hogy miben tudnának segíteni, így kifejlesztettünk egy szoftvert, ami automatikusan tudja kezelni és elkülöníteni a beérkező leveleket.

A második fázis már a segítő szándékkal jelentkező nonprofit jogsegély szervezetek bevonása volt, akiknek a megkereséseket kategorizáltan tudtuk továbbítani. Kapacitás hiányában kénytelenek voltunk kiosztani a munkát, átadni az adatbázisunkat és a know-how-t – szerencsére volt kinek. Így a kezdeményezésünk rajtuk keresztül él tovább.

Hónapokat, megszámlálhatatlan munkaórán keresztül dolgoztam, illetve dolgoztunk a projekt sikeressége érdekében. De megérte.

Egy másik program is fűződik az Ön nevéhez, ami a civilek háborús övezetből való kimentését szolgálja. Az Ukrajnában való helytállásuk is egészen egyedülálló kezdeményezés. Mit takar ez a program pontosan?

Képviselem a Task Force Antal nevű szervezetet is, melynek tagjai amerikai leszerelt, különleges egységeknél szolgáltó veterán katonák. Ők szintén segítő szándékkal fordultak hozzám, mely végül a háborús övezetben ragadt állampolgárok kimentését célozta meg. A munkájuk Afganisztánban kezdődött, civileket mentettek ki olyan háború sújtotta veszélyes helyszínekről, ahova az UNICEF és más nagyobb segélyszervezetek nem is mernek belépni. Miután elvégezték a küldetésüket, felmerült a kérdést, hogyan tudnánk tovább segíteni?

A küldetés folytatódott, továbblépett, fejlődött, a „frontline emergency program” már azt tűzte ki célul, hogy tanítsuk, hogyan kell elsősegélyt nyújtani egy háborús övezetben – ideértve a váratlan helyzetekben azonnali kezelést igénylő eseteket is. Ha leesik a közelben egy bomba, mit kell tenni, hogyan kell egy sebesültet ellátni? Erre fejlesztettünk egy speciális programot, melynek keretében szakemberekkel hónapról-hónapra járunk ki Ukrajna különböző városaiba, ahol a helyieknek (állampolgároknak), de már szervezeteknek, sőt cégeknek is tartunk oktatásokat, előadásokat.

Board-tag vagyok ebben a new york-i székhelyű nonprofit szervezetben. Van számos támogatónk is, mint pl. George Pataki, New York állam volt kormányzója, aki már többször adományozott jelentős összegeket a szervezetnek. Ő is több alkalommal volt kint velünk Ukrajnában és részt vett az oktatásainkon. A támogatóink szeretik tudni, mire használjuk a pénzüket és milyen eredményeket érünk el.

Fotó: Mohai Balázs / Jogi Fórum

Térjünk át akkor a támogatói oldalára. A startup világ is közel áll Önhöz. Hogyan definiálná a startupot? Melyek a fogalom legfontosabb elemei?

A startup egy új, innovatív kezdő ötleten alapuló vállalkozás, melynek gyors növekedése prognosztizálható. De nem elég az ötlet, kellenek az első lépések, az eredmények és mutatók is, amelyek alátámasztják a jövőbeli siker lehetőségét. Egy ötletbe nem lehet befektetni, mindenképpen szükséges egy bizonyos elért eredmény, amelyből látható, hogy ez egy jó üzletté válhat, így érdemes támogatni, tőkét belefektetni.

A startup világ már az amerikai életutam során is kiemelten érdekelt. Amikor hazatértem fontos volt számomra, hogy hazai startupokba fektethessek, hiszen itt nőttem fel és úgy gondolom, hogy nagyon sok okos ember van Magyarországon jobbnál-jobb ötletekkel, akiknek a munkáját érdemes támogatni.

Az üzleti angyal jellemzően a család vagy a barátok után a startup vállalkozások első „profi” befektetője. Angyalbefektetőként van kedvence iparága? 

Mindig vannak aktuális trendek, és az angyalbefektetők többségének van is kedvenc iparága. Nekem nincs. Én nem iparágakba, hanem emberekbe fektetek. Nekem kiemelten fontos a humán faktor, a szimpátia és az, hogy az adott startup kezdeményezője álláspontom szerint értsen ahhoz, amihez tőkét biztosítok számára.

Van, hogy engem keresnek meg az ötletgazdák, de olyan is, hogy én bukkanok rá a számomra izgalmas kezdeményezésre. A Hungarian Business Angel Network – amelynek tagja vagyok – minden hónapban szervez úgynevezett „pitch night”-okat, melyeken esetenként 5-7 startup cég néhány percben prezentálhat a jövőbeli üzleti modelljéről és terveiről. Az angyalbefektetőnek pedig – ha felkelti valamelyik ötlet az érdeklődését – lehetősége nyílik kvázi „beszállni”, üzleti partnerré válni. Egy cégbe alapvetően egy angyal fektet be, de esetenként azért az is előfordul, hogy szindikátusban támogatunk egy-egy startup vállalkozást.

Kategorikusan nem zárok ki egyetlen iparágat sem. Fektettem már közösségi piactérbe, textilipari vállalatba és ételmentő cégbe is. Nagyon kedvelem például az Inversum nevű applikációt, ami szintén egy magyar startup kezdeményezés. Számos meditációs applikáció létezik, de ez merőben más, mint a többi. Számomra kiemelt fontosságú a mentális egészség, így örömmel fektettem be az Inversum startupba – főként a mögötte álló személyek elhivatottsága és profizmusa miatt. De az is szerepel a jövőbeni terveim között, hogy étterembe fektessek. Meglátjuk.

Az üzleti angyal aktívan részt vesz a cég működésében és életében?

Van olyan üzleti angyal, aki szaktudásával is aktív részese az általa támogatott vállalat működésének, de van olyan is, aki csupán csendes befektetőként szemléli a cég fejlődését.

Fotó: Mohai Balázs / Jogi Fórum

Mik a céljai a KNP LAW nemzetközi ügyvédi irodában?

A célom, hogy az irodánk évről-évre növekedjen, létszámban bővüljön és bevételben gyarapodjon – utóbbi ugyan nem a legfontosabb szempont, de egy jó visszajelzés arra vonatkozóan, hogy valamit jól csinálunk. Az is egy pozitív visszacsatolás számomra, hogy nagyon jó a csapat és szakmai értelemben véve is kiváló kollégáink vannak. Az ügyvédjelöltek kiválasztását Lencs László, egy senior ügyvédjelölt és én közösen végezzük az irodában. A kollégák kiválasztásánál is kiemelten fontos számomra az emberi oldal, sőt leginkább ilyen aspektusból szemlélem a jelentkezőket. A hasonló kvalifikációjú jelentkezők közül is amellett voksolok, aki emberileg érdekessé és értékessé tud válni számomra. Mint a startupok esetében, az ügyvédjelöltek kiválasztása során is az emberekbe fektetek. A mi szemléletünk szerint az ügyvédjelölt egy nagyon fontos eleme az iroda működésének. Büszkék vagyunk rájuk. Nem csak ők tanulnak az idősebb ügyvéd kollégáktól, de mi is tanulunk a jelöltektől. A közös munka, az együttműködés az, ami előre visz.

__________________________________________________________________________________

Koppány Olivér fő szakterületét elsősorban az egyes vállalatok működésének nemzetközi és határokon átnyúló gyógyszerjogi, technológiai és innovációs, valamint ingatlan ügyekben való támogatása jelenti. Munkája egyaránt kiterjed a mindennapi vállalati működés során felmerülő problémák kezelésére, a befektetői csoportokkal történő, nemzetközi felvásárlásokat érintő M&A projektek kapcsán való szoros együttműködésre, valamint ezen szervezetek magyarországi tevékenységének az elősegítésére. Kiemelt szakértelemmel rendelkezik a mind Magyarországot, mind pedig az Egyesült Államokat érintő ügyletek lebonyolításában, amely tevékenysége keretében rendszeresen ellátja külföldi szervezetek Európai Unión belüli, illetve magyarországi képviseletét.

Jogi egyetemi tanulmányai alatt Kkoppány Olivér a New York-i székhelyű Willkie Farr & Gallagher’s Washington, DC-ben lévő irodájában a Globális Kereskedelmi és Befektetési ügyekre specializálódott csoportjában dolgozott. Ez idő alatt USA kereskedelmi szankciókkal, export korlátozásokkal, valamint a nemzetközi pénzmosást megelőző és a kereskedelmi irányelvek kidolgozásában érintett ügyfelek képviseletével foglalkozott, beleértve az olyan befektetési ügyeket, amelyeket a Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) bizottságának jóváhagyására előzetesen be kell nyújtani.

Az Amerikai Egyesült Államokban az American University Washington College of Law egyetemen szerzett jogi diplomát. Jogi egyetemi tanulmányai előtt a Hogan Lovells ügyvédi irodában ügyfél összeférhetetlenségi elemzőként és kollégiumi tanulmányai alatt Bostonban a Foley & Lardner ügyvédi irodában az újonnan induló kisvállalkozások (startups) mentoraként dolgozott.

Szabadidejében a Washington, DC körüli jégstadionokban lehet megtalálni, ahol ifjúsági csapatokat edz és készít fel az államok közötti és az országos jégkorong bajnokságokra. 2016-ban Maryland Állam, Montgomery Megyéjében az Év Ifjúsági Jégkorong Edzőjének választották, míg a rákövetkező évben csapata Maryland Állam bajnoki címét nyerte el.