Munkajog - a Jogi Fórum munkajogi tanácsadó rovata

Elküldhetem-e a munkavállalónak e-mailben a felmondást?

2012.05.29.

Meg szeretnénk szüntetni egy munkavállalónk munkaviszonyát, aki vidéken, távmunka keretében dolgozik nekünk. A felmondást csak postai úton küldhetjük meg részére, vagy akár e-mailben is?

A jelenleg hatályos Mt. szerint a felmondást kizárólag írásban közölheti az érintett munkavállalóval, mely írásba foglalt felmondást személyesen is átadhatja a munkavállalónak, de postai úton is elküldheti neki. Az új Mt. hatályba lépését követően, azaz 2012. július 1-jétől viszont lehetőség nyílik arra, hogy elektronikus úton is közöljék a munkavállalóval a felmondást.

Továbbra is alaki követelmény marad, hogy a felmondást írásba kell foglalni, és akkor tekinthető közöltnek, amikor azt a címzettnek vagy az átvételre jogosult személynek átadják. 2012. július 1-jétől azonban nem csak a papíralapú felmondás felel meg az írásbeliség követelményének, hanem akár az elektronikus úton (e-mail és sms) közölt felmondás is. Az elektronikus dokumentum abban az esetben tekinthető közöltnek, ha az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Utóbbi konkrétan azt jelenti, hogy miközben a papíralapú felmondás esetén a munkaügyi per során a munkáltatónak elegendő azt bizonyítania, hogy a felmondást az érintett munkavállaló részére átadta, az elektronikus úton továbbított felmondás esetén nem elegendő csupán azt bizonyítani, hogy a munkáltató a felmondást e-mail vagy sms formában elküldte a munkavállalónak, hanem a munkáltatónak azt is bizonyítania kell, hogy az elektronikus úton továbbított felmondás a munkavállaló számára hozzáférhetővé vált.

Dr. Goda Mark
Goda Ügyvédi Iroda
www.goda-legal.hu

Az oldal tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak.
Kérjük olvassa el a Jogi Fórum felhasználási feltételeit.