Munkajog - a Jogi Fórum munkajogi tanácsadó rovata

90 napos határozott idejű munkaviszony 90 napos próbaidővel

2013.05. 6.

A munkáltatómmal 90 napos határozott idejű munkaviszonyt létesítettünk, de a munkaszerződésben 90 nap próbaidő is kikötésre került. Ez lehetséges? Ha pedig meghosszabbítják a szerződésemet, még egyszer kiköthetnek 90 nap próbaidőt?

A próbaidőre vonatkozó törvényi rendelkezés nem zárja ki, hogy a felek rövidebb határozott idejű munkaviszony létesítésekor akár a munkaviszony időtartamával azonos időtartamú próbaidőt kössenek ki a munkaszerződésben. Ezt a jogértelmezést támasztja alá a bírói gyakorlat, illetve az ezzel kapcsolatos szakirodalom is. Ügyelnie kell azonban a munkáltatónak arra, hogy jogait, így a próbaidő kikötésére vonatkozó jogát is kizárólag rendeltetésszerűen gyakorolhatja. Tehát a 90 napos határozott idejű munkaviszony időtartamával azonos időtartamú próbaidő kikötése nem irányulhat a munkavállaló jogos érdekeinek csorbítására, érdekérvényesítési lehetőségeinek korlátozására, valamint véleménynyilvánításának elfojtására.

A határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása esetén a próbaidő újbóli kikötésére nincs lehetőség, hiszen azt csak a munkaviszony létesítésekor a munkaviszony kezdetétől lehet kikötni.

A határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása is csak munkáltatói jogos érdek fennállása esetén lehetséges.

Dr. Goda Mark
Ügyvéd és munkajogi szakjogász
Goda Ügyvédi Iroda

Az oldal tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak.
Kérjük olvassa el a Jogi Fórum felhasználási feltételeit.