1. Mind a Kormányok, mind a magánszektor felismerték, hogy az informatikai bûnözés megelõzése és az ellene történõ fellépés terén az együttmûködés közös érdekük. Együtt kell kialakítaniuk és megvalósítaniuk azokat a megoldásokat, melyek biztosítják a társadalom védelmét az informatikai bûnözéssel szemben.A védelemnek ki kell terjednie az információs technológiákat használók törvényes érdekeinek megóvására (személyes adatok védelme, illetve az információhoz való hozzáférés joga), és az információs technológiák mûködésével kapcsolatos önálló érdekek (pl. a technológiák és kommunikációs hálózatok biztonsága) sértetlenségének biztosítására.
  2. Felhívjuk a Kormányokat, hogy mûködjenek együtt az informatikai rendszerek útján elkövetett bûncselekmények megelõzését és felderítését elõsegítõ közös bûnüldözési politika kialakításában (meghatározott jogellenes cselekmények bûncselekménnyé nyilvánítása, a hatékony nyomozást és büntetõeljárást biztosító hatáskörök meghatározása, valamint a nemzetközi bûnügyi jogsegély szabályainak kialakítása). Az együttmûködés alapjait az Európa Tanács által kidolgozott Számítógépes Bûnözésrõl szóló Egyezmény rendelkezései jelenthetik.
  3. Felhívjuk a Kormányokat, hogy biztosítsák mind a jogi szabályozás szintjén, mind a gyakorlati alkalmazás területén a megfelelõ egyensúlyt egyrészt az informatikai bûnözéssel kapcsolatos nyomozás és büntetõeljárás eredményességéhez, illetõleg hatékonyságához fûzõdõ érdek, másrészt az alapvetõ emberi jogok tiszteletben tartása között.
  4. A résztvevõk üdvözlik a Magyar Kormány szándékát az Európa Tanács Számítógépes Bûnözésrõl szóló Egyezményének ünnepélyes aláírási konferenciájának megrendezésére.

Budapest, 2001. június 12.