\”2005-ben 189 törvényt és 336 kormányrendeletet alkotott a magyar jogalkotó. Az elõbbieknek a 62%-a, az utóbbiaknak pedig az 57%-a kifejezetten olyan norma volt, ami már a címében is jelezte, hogy egy vagy több másik jogszabály módosításáról szól. Ezek alapján úgy tûnik, hogy jogrendszerünk rendkívül gyorsan változik, ami mind a jogszabály-szerkesztésre, mind a jogszabály-nyilvántartásra nyilvánvalóan nagy terheket ró.

Felmerül a kérdés, hogy a számítógép képes-e a mainál hatékonyabb megoldásokat nyújtani a jog változásainak kezelésére?\”